Annons

Gängen är ett inhemskt hot

Organiserad brottslighet är inte utrikespolitik.
Ledare • Publicerad 12 februari 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Ett tidens tecken är det allt när organiserad brottslighet prioriteras högre än feminism i regeringens utrikesdeklaration. Den feministiska utrikespolitiken avhandlades som hastigast och utan fördjupning. Den feministiska handelspolitiken, som ändå är något nytt, nämndes bara i förbifarten. Men den egentliga nyheten var att regeringen tillsätter en ambassadör mot organiserad brottslighet.

Denna ambassadör ska ”samordna UD:s arbete mot organiserad brottslighet och stötta svenska brottsbekämpande myndigheter”.

Annons

Åtgärden har en likhet med den feministiska utrikespolitiken i att den primärt är riktad inåt, som en signal till de svenska väljarna.

Men feministisk utrikespolitik kunde åtminstone göra anspråk på att vara ett nytt perspektiv på internationella relationer. Vad UD har med organiserad brottslighet att göra är mindre uppenbart. Rimligen är det polisen som genom sina internationella kanaler försöker sätta stopp för vapen- och narkotikasmuggling.

En angelägenhet för svenska ambassadörer?Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Om man under onsdagen googlade ”UD:s arbete mot organiserad brottslighet”, alltså det som nu ska samordnas, fick man bara fem träffar på hela internet. Samtliga refererade till utrikesdeklarationen.

Naturligtvis finns en internationell dimension i den våldsamma brottslighet som nu plågar Sverige. Förebilderna är hämtade från utländsk populärkultur. Vapnen kommer från internationella leverantörer, drogerna likaså. Och det finns bland de kriminella en tydlig överrepresentation av utrikes födda och personer med utländsk bakgrund.

Men i allt väsentligt är den organiserade brottsligheten ett inhemskt fenomen, som måste bekämpas i och av Sverige. Inget jämförbart land har sådana problem med sprängningar och skjutningar, trots att narkotikahandel förekommer minst lika ymnigt.

För unga män har risken att utsättas för skjutvapenvåld ökat med 500 procent sedan 1996, en utveckling som torde sakna motsvarighet i omvärlden. När forskare gjorde en jämförelse med tretton andra västeuropeiska länder visade sig att Sverige hade flest skjutningar bland män i åldern 15-29 år. Såvida inte utrikesministern syftade på stöldligor, är den organiserade brottsligheten inte utländsk.

Det var också Sverige som genom en ogenomtänkt bostadspolitik skapade de utsatta områden som har glidit ur polisens kontroll och svenska folkvalda som förvärrade problemen genom att förneka dem.

Den S-ledda regeringen är tvungen att prioritera kampen mot den organiserade brottsligheten. Utrikespolitiken blir ofta en projektionsyta för inrikespolitiska prioriteringar. Men i detta fall blir signalen helt fel, nämligen att den samhällsfarliga gängkriminaliteten i Sverige på något sätt är andra staters ansvar. ”Våra ambassader får i uppdrag att bevaka frågan om brottslighet med koppling till Sverige. Vissa ambassader till exempel i västra Balkan, i Sydkaukasien och i Latinamerika får ett särskilt uppdrag att prioritera frågan”, sa utrikesministern.

Nog för att världen är globaliserad, men svensk gängbrottslighet besegras inte i Buenos Aires, Mexico City eller Baku. Den besegras här.

Daniel BrawSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons