Annons

Framåt med idéer eller pragmatism?

I Kalmar blir den borgerliga oppositionens idéer efter en tid den S-ledda majoritetens.
Ledare • Publicerad 10 september 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Under valveckan presenteras en ”profilrekrytering” i Kalmar kommun. Södertäljes prisade och uppmärksammade säkerhetschef, Anna Flink, blir ny välfärdsstrateg i Kalmar kommun med med uppdrag att arbeta mot välfärdsbrott.

Stöttar 2000 M-väljare en S-ledd majoritet eller ett borgerligt alternativ?
Stöttar 2000 M-väljare en S-ledd majoritet eller ett borgerligt alternativ?Foto: Paul Madej

Det är i grunden en bra rekrytering. Och en viktig prioritering. Det är lätt att minnas att påståenden om fusk i välfärdssystemen för inte alls så många år sedan avfärdades som populism i strid med humanism. I dag vet vi bättre. Om det länge talades om överutnyttjande, eller fusk tvekar få längre till att använda det korrekta ordet brottslighet.

Annons

Denna brottslighet som urholkar förtroendet för skattesystem, stärker utanförskap och göder brottslighet måste också bekämpas på alla nivåer. Att kommuner drar sitt strå till stacken är därför en förutsättning. Gängkriget och dödandet kan inte frikopplas från denna brottslighet.

Både prioriteringen och tillvägagångssättet är symptomatiska för Kalmars politiska majoritet.

”Både prioriteringen och tillvägagångssättet är symptomatiska för Kalmars politiska majoritet.”

Prioriteringen: Socialdemokraterna vet att de moderata väljarna som röstar på Johan Persson måste vinnas varje dag. De trygghetssatsningar som den S-ledda majoriteten genomför i Kalmar med ordningsvakter som främsta punkt hade i M-ledda kommuner inte utan sannolikhet kritiserats av en traditionell S-opposition. I Kalmar förstärker de bilden av en bred majoritet som inte drar sig för att tillämpa verktyg som annars förknippas med ”hårda tag”. De moderata S-väljarna retas sällan.

Tillvägagångssättet: I mars förra året motionerade ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna om en central funktion mot välfärdsbrottslighet i kommunen.

Svaret präglades av ”bla, bla, bla”. ”Återkrav på bidrag är sällsynta”. ”Det finns ingen samlad bild”. Ointresset för förslaget var uppenbart.

Så sker en kovändning.

Ett år senare är alltså en profilerad och rutinerad chef rekryterad till kommunen och arbetet kan börja. Kalmarväljarna får dagarna före valet informationen om att kommunen tar krafttag mot bidragsbrott.

På ett år har mycket hänt i Kalmar. Morden och gängkriminaliteten manar till handling. U-svängen kan motiveras utifrån utifrån den förlorade tryggheten i flera bostadsområden som påverkar arbetsplatser och skolor där bråk och hot faktiskt hör till vardagsproblematiken.

Den S-ledda majoriteten i Kalmar har i tidigare val vunnit på kombinationen av pragmatism och frånvaron av ett riktigt trovärdigt alternativ. Denna mandatperiod har dock präglats av större dynamik mellan majoritet och opposition.

Pragmatiska ledare lånar också gärna idéer från andra och gör dem till sina egna. Det är något som blivit allt vanligare under denna mandatperiod. Så fångar tillsättandet av en välfärdsstrateg något centralt i Kalmarpolitiken. En majoritet väl medveten om väljarkårens sammansättning definieras i termer av pragmatism medan en borgerlig opposition stundtals fungerar som tankesmedjan.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons