Annons

Ett jordbruk bortom hållbarhet

I Sverige har vi en lång tradition av jordbruk. Förmodligen behöver många svenskar inte gå längre tillbaka än två generationer för att spåra sitt ursprung till gårdsbruk i någon form. På våra breddgrader handlar det om att överleva vintern och förvalta naturen så vi kan överleva vintern även i framtiden.
Ledare • Publicerad 6 december 2022 • Uppdaterad 7 december 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
En tradition av djurhållning har hållit landskapen öppna.
En tradition av djurhållning har hållit landskapen öppna.Foto: Anthony Anex

Nuförtiden handlar frågan om jordbruk i mångt och mycket om hållbarhet. Å ena sidan kan det kännas synd att en så viktig fråga som matförsörjning och förvaltarskap över naturen reduceras till enbart en fråga som rör hållbarhet. Samtidigt är ett hållbart jordbruk nödvändigt för att skydda klimatet i framtiden. Dessutom är det något som kan tjäna jordbruket själv och i vissa fall bidra till ökad produktion.

Lantsbruk-kooperativet Lantmännen har i sin rapport “Framtidens Jordbruk” visat hur man kan öka skördarna samtidigt som man sänker utsläppen fram till 2050. Det finns bland annat satsningar på en stor anläggning för fossilfri produktion av mineralgödsel. Det fossilfria jordbruket utgör en av elva fokusområden Lantmännen tagit fram för ett klimatneutralt jordbruk.

Annons

Andra satsningar är olika odlingsprogram, omställning till grön el, kolinlagring samt plantering av remsor med örter och gräs på åkrarna för att skydda den biologiska mångfalden. Det sistnämnda är också ett exempel på en insats som gynnar jordbruket då detta lockar till sig naturliga biologiska fiender till skadeinsekter vilket ger ett minskat behov av växtskyddsmedel.

”Andra satsningar är olika odlingsprogram, omställning till grön el, kolinlagring samt plantering av remsor med örter och gräs på åkrarna för att skydda den biologiska mångfalden.”

En viktig distinktion i frågan om hållbarhet är skillnaden mellan jordbrukets roll att förvalta svensk natur och gynna biologiskt mångfald jämfört med att minska fossila bränslen och koldioxidutsläpp. Båda är viktiga för miljön men när det gäller den första frågan underskattar man ibland vilken stor roll jordbruket faktiskt har för att bevara ett ekologiskt system som vi haft i Sverige i hundratals år.

Ängs- och betesmarker utgör exempelvis de viktigaste områdena för biologisk mångfald i Sverige idag. De har funnits där så länge och utgör en så stor del av det ekologiska systemet vi har, ett system som genom tiden byggt på en tradition av djurhållning som hållit våra landskap öppna.

Det är intressant att ta del av allt som händer för att göra jordbruket mer hållbart, teknik och utveckling går fort framåt. För konsumenten kan en ökad kunskap om detta ge högre incitament att köpa svenskt kött istället för utländskt. Uppifrån behövs lagstiftning som ger skydd för jordbruket att förvalta naturen på ett bra sätt och samtidigt kunna överleva som företag. Lantmännens forskningsprojekt ger en fingervisning om vilka möjligheter som finns, förhoppningsvis kommer den nya regeringen att förvalta det på ett bra sätt.

Edel Irén LappinSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons