Annons

En tidning som inte är en tidning

Samhällsbyggnadskontorets tidningssatsning i Kalmar illustrerar ett problem med kommunal kommunikation. Den förvaltning som ägnar sig åt myndighetsutövning hamnar i en intressegemenskap med bolagen som ansöker om bygglov.
Ledare • Publicerad 11 januari 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Den kallas tidning - men produktens innehåll bryter mot flera principer som brukar förknippas med vad en tidning är för något.

En olycklig intressegemenskap odlas mellan kommun och privata bolag.
En olycklig intressegemenskap odlas mellan kommun och privata bolag.Foto: Emma Arenius

Det handlar om Kalmar - en tidning om att bygga en hållbar stad som delas ut till hushållen i Kalmars kommun. Bakom produkten står Samhällsbyggnadsnämnden som anlitat en reklambyrå för att sammanställa tidningen.

Annons

I tidningen korsrefereras det mellan artiklar och annonser. Annonsmärkningen av sidor är minimal och annonsörerna har också fått valuta för sina pengar genom artiklar.

Lägg därtill att tidningen saknar en ansvarig utgivare. Det är inget krav för en tidning som utkommer någon enstaka gång, men det är samtidigt en förutsättning för att omfattas av tryckfrihetsförordningens fullständiga skydd. Det är också en kvalitetsmarkör - någon är juridiskt och etiskt ansvarig för innehållet.

Att kommuner via sina svällande kommunikationsavdelningar ägnar sig åt att sätta bilder och framhäva organisationens fördelar är inget nytt och har ägnats åtskillig uppmärksamhet.

Det är möjligen heller ingen som förväntar sig kritisk journalistik i en produkt som några copy-writers tagit fram åt en kommunal förvaltning. Däremot finns ytterligare ett problem med denna satsning som illustrerar hur kampanjverksamheten hamnar i strid med ett kommunalt kärnuppdrag.

Tidningen finansieras av annonser från kommunala bolag samt lokala privata byggbolag. Det är samma bolag som vars projekt samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla eller avslå. Därmed uppstår frågan om nämndens objektivitet kan ifrågasättas. Till Barometern har kritiken besvarats med att tidningen är ett resultat av tjänstemännens arbete. Man gör skillnad på tjänstemän och beslutande ledamöter. Formellt sett så gör dock inte lagen någon sådan uppdelning. All kommunal verksamhet är politikerstyrd. Och när det gäller att uppfylla saklighets- och opartiskhetskriterierna har Justitieombudsmannen (JO) fastslagit att det spelar roll hur verksamheten uppfattas. Bilden av en intressegemenskap mellan utvalda bolag och kommun är i det perspektivet inte lämplig. En annan fråga som måste ställas är vad de medverkande kommunala bolagen räknar med att uppnå med annonseringen.

”Bilden av en intressegemenskap mellan utvalda bolag och kommun är i det perspektivet inte helt lämplig.”

Det är viktigt att påtala betydelsen av kommunal kommunikation i ett informationssamhälle. En offentlig kommunikatör har dock en annan roll än en privat PR-konsult. Och kommunikationsåtgärder bör skötas av kommunikationsavdelningen som arbetar med armlängds avstånd till de myndighetsutövande förvaltningarna. Ty det är myndighetsutövningen och inte kommunikationen som är det kommunala kärnuppdraget.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons