Annons

En röst som förtjänade bättre Respons

I en kulturdebatt präglad av kommersialism, kulturradikalism, trender och tyckande var Respons det lysande undantaget.
Ledare • Publicerad 1 december 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Med en gravsten och en lieman på framsidan illustreras det senaste och sista numrets av tidskriftens Respons framsida.

Respons går i graven.
Respons går i graven.

Tidskriften går alltså i graven efter blott tio utgivningsår. Respons har tyvärr aldrig nått den stora läsekrets tidskriften förtjänat. Synd eftersom den varit ensam i landet med att recensera den stora floran av kvalificerad facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap som märkligt nog inte längre ges utrymme på de stora tidningarnas kultursidor.

”Synd eftersom den varit ensam i landet med att recensera den stora floran av kvalificerad facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap som märkligt nog inte längre ges utrymme på de stora tidningarnas kultursidor.”
Annons

En tidskrift för den allt mindre bildningsborgerligheten? Ja, i bemärkelse att tidningen uppmärksammat en kontinentaleuropeisk kulturdebatt i frågor som rör integration och samhällsgemenskap. Men den har också redovisat en internationell intellektuell kritik av finanskapitalismen som annars är främmande för det svenska offentliga samtalet.

Besviket noterar redaktionsledningen att de svenska universiteten visat lågt intresse för Respons i termer av prenumerationer och annonser. Därmed blir tidskriftsdöden också en påminnelse om hur forskare skriver för andra forskare och därmed distanserar sig från den breda publiken. Respons är redan saknad.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons