Annons

En budget med mer än siffror

De tre allianspartierna i Kalmar kommun lyckas få ihop en budget som är större än den S-ledda majoritetens.
Ledare • Publicerad 6 november 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Skillnaderna i siffror mellan majoritet och opposition är marginell. Bokstäverna säger dock mer.
Skillnaderna i siffror mellan majoritet och opposition är marginell. Bokstäverna säger dock mer.

En snabb huvudräkning ger vid hand att skillnaderna i kronor räknat mellan den S-ledda majoritetens budget och Kalmaralliansens (M+L+KD) uppgår till någon promille. När alliansen för tredje året i rad presenterar en gemensam budgetreservation är det således inte fråga om något systemskifte. För merparten av de kommunala nämnderna skiljer sig i kronor räknat inte förslagen från majoritetens.

Den ovanliga unionen av socialdemokrater, centerpartister och vänsterpartister som styr Kalmar lär visserligen uppmärksamma hur de tre allianspartierna har mer pengar, om än blygsamma fem miljoner kronor, att spendera på välfärdens kärna.

Annons

Därmed får Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) utrymme att satsa på lärarassistenter i skolan och en äldreombudsman.

Var sin profilfråga för Liberalerna och Kristdemokraterna alltså.

Orsaken är att allianspartierna väljer att ta ut mer i utdelning från de kommunala bolagen och att borgensavgifterna på lån till Kalmarhem höjs. Det är en rimlig ordning. Kalmarhem ska drivas under affärsmässiga former och lånen som kommunen garanterar ska vara likvärdiga privata fastighetsägares. En modest utdelning är inte att likna vid någon extra beskattning av hyresgästerna utan synonym med den ränta som ägaren får på ett insatt kapital. Borgensavgifternas exakta storlek måste dock räknas ut via en jämförande process och kan inte bestämmas utan underlag.

Centerpartiet med stark väljarbas på Södermöre lär också uppmärksamma prioriteringen av området i budgeten. Det fick också en ideologisk prägel när Christina Fosnes motiverade satsningen på kommundelsnämnden i termer av decentralisering av makt. Om kommundelsnämnder verkligen innebär ökad effektivitet och beslutsnärhet är omtvistat. Någon explosion av kommundelsnämnder har Sverige aldrig fått. Men Fosnes har en bredare utgångspunkt när hon i samma veva också talar om personalledda verksamheter. Det finns en nyfikenhet på nya lösningar bortom den gamla offentligt/privat-diskussionen för att föra beslut närmare både medborgare och anställda.

Mer traditionella ”moderat-liberala” lösningar finns också med som en rätt för företag att utmana kommunal verksamhet i syfte att pressa kostnader föreslås införas liksom skolor ska få större möjligheter att stärka sin profil.

Däremot saknas både i majoritetens förslag och i alliansens längre resonemang om hur utanförskap och arbetslöshet ska brytas, inte minst bland nyanlända i kommunen. Det saknas helt enkelt en arbetslinje för Kalmar. Korta formuleringar med innebörden att alla som får försörjningsstöd som har arbetsförmåga ska ges en individuell arbetsplan räcker inte långt när var fjärde utrikesfödd i kommunen är arbetslös.

En annan likhet är hur stora kostnader för en ny ishall tonas ned. Alliansen hoppas på en entreprenadlösning och att ishallen byggs ihop med en eventarena för bland annat mässor. Det öppnar egentligen för en lösning där klubben får låna pengar av kommunen och därmed kan bygga i egen regi. Möjligen blir det billigare, men utlåningen är också förenad med stora risker. En ishall för föreningsidrott har inte samma möjligheter till avgiftsfinansiering som ett äventyrsbad med många besökare

Skillnaderna är alltså större när det gäller kommunens framtida inriktning än när det gäller anslagen för ett väntat tungt budgetår. I alliansbudgeten för 2020 säger bokstäverna mer än siffrorna.

LÄS MER OM BUDGETEN:

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons