Annons

En allians mot gängen trots allt

Ett gemensamt utspel som borde ha haft mer substans.
Ledare • Publicerad 6 juli 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Äntligen stod Alliansen i talarstolen.Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Så kallade skjutningar äger nu rum så frekvent att det kan vara svårt att skilja dem från varandra. Under 2017 ägde 120 skjutningar rum bara i Stockholm. Av statistiken över dödligt våld framgår att den ökning som har skett sedan 2012 uteslutande är ett resultat av att fler män dödas: här har det skett en fördubbling av antalet fall per år.

Det är som upplagt för utspelsstress. Politiska partier måste kunna ge svar på frågor om gängvåldet, men har samtidigt få nya besked de kan ge – och eftersom stressen har pågått under en längre tid, blir det till sist svårt att särskilja vem som har föreslagit vad och vilka åtgärder som är nya. Alliansens gemensamma utspel om ökad trygghet i Almedalen under torsdagen var av denna karaktär.

Annons

Det var återigen skärpta straff som förordades – fler gängkriminella ska sitta inlåsta längre tid, som det uttrycktes. Det var, något mer originellt, så kallade vistelseförbud för personer som har begått brott. Och det var, föga konkret, att ”använda beprövade metoder för att motverka kriminalitet”. Dit hör för övrigt skärpta straff, hade man kunnat hoppas.

Att Alliansen kunde samla sig omkring något var i och för sig välkommet, men det går inte att komma ifrån intrycket att form har fått gå före sak. En verkligt genomgripande politik mot gängkriminalitet skulle behöva innefatta åtgärder som undergräver brottslighetens ekonomi, infrastruktur och symbolik – inkomstkällor, fortskaffningsmedel och prylar – och därtill återtar bostadsområden från gängens inflytande. Att en person som har begått brott i sitt område sägs upp från sin bostad tillsammans med eventuella förmyndare borde vara en självklarhet.

Allt detta är känt i såväl socialdemokratiska som moderata kretsar. Samtidigt leder utspelsstressen till ett behov av att uppfattas sätta hårt mot hårt, snarare än att ägna sig åt mesigheter som livsmedelskontroll, insatser från kronofogden och tillsyn av tobaksförsäljning. Gängbrottsligheten är högaktuell – men framstår allt mindre som en vettig valfråga.

Daniel BrawSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons