Annons

E.ON investerar på Öland, också

Barometern-OT har helt rätt i att det krävs långsiktiga lösningar. Vi elnätsaktörer behöver ges långsiktiga förutsättningar, skriver Johan Mörnstam, Europachef E.ON energidistribution Europa.
Ledare • Publicerad 5 oktober 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Sverige står inför en utmaning: att ställa om till ett hållbart samhälle med förnybar energi och en storskalig elektrifiering, samtidigt som vi säkrar tillväxten.

Det är avgörande att vi genomför dessa historiskt stora investeringar i de svenska elnäten. Därför har regeringen lagt ett förslag för att stärka nätbolagens investeringsmöjlighet. Givet landets enorma investeringsbehov är förslaget mycket välkommet.

Elnätet behöver uppgraderas. E:on tar sin del av ansvaret, skriver företaget.
Elnätet behöver uppgraderas. E:on tar sin del av ansvaret, skriver företaget.Foto: OLA TORKELSSON / TT
Annons

I dagarna har energiminister Anders Ygeman fått kritik för förslaget. Kritikerna menar bland annat att myndigheten Svenska kraftnät löser effektproblemet för mindre pengar än kostnaden för förslaget. Detta stämmer inte. Den uppfattningen blandar ihop två olika utmaningar, med olika tidsperspektiv.

Den kortsiktiga utmaningen är den effektbrist som uppstod i södra Skåne och Stockholm hösten 2019.

Det var en del av den situationen som löstes med det så kallade 7-punktsprogrammet. Regering, myndigheter och elnätsföretag satte sig ned och diskuterade. Det var en lokal och kortsiktig lösning som säkrar kapaciteten i Skåne till 2024.

Detta löser dock inte den övergripande, långsiktiga utmaningen: Sverige har ett åldrat elnät som behöver rustas och byggas ut för att klara av omställningen till ett förnybart energisystem samtidigt som vårt elbehov förväntas öka med upp till 50 procent fram till 2050. Enligt energibranschens färdplan för att möjliggöra ett fossilfritt samhälle kommer det att krävas 500 miljarder kronor i elnätsinvesteringar.

Barometern-OT har helt rätt i att det krävs långsiktiga lösningar. Vi elnätsaktörer behöver ges långsiktiga förutsättningar för att göra dessa omfattande investeringar med en avskrivningstid på 40-60 år.

Det är för att säkerställa de förutsättningarna som regeringen har fört en dialog med Energiföretagen om att möjliggöra större investeringar. Det förslag som regeringen har lagt tillgängliggör medel som är strikt villkorade att de ska användas till investeringar i elnäten. Dessutom måste elnätsägaren addera ytterligare kapital motsvarade 25 procent av investeringen.

E.ON har lagt sin största investeringsplan någonsin för kommande fyra år. Vi ska investera 16 miljarder kronor i de svenska elnäten. Exempelvis planerar vi att investera 120 miljoner kronor i näten på Öland för att öka kapaciteten och säkra tillväxt. Detta är vad som krävs för att ställa om och samtidigt möta elektrifieringen.

Johan Mörnstam,

Europachef E.ON Energidistribution

Annons
Annons
Annons
Annons