Annons

Det räcker inte att ha klöver

Världens rikaste parti måste spara och varsla personal efter höstens valnederlag. Det påminner om att politiska idéer och strategier är viktigare än dyra annonskampanjer.
Ledare • Publicerad 8 juni 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Centerpartiet som efter valet gått igenom en politisk krisbearbetning har nu också något av en ekonomisk kris att hantera.

Centerns partiledare Muharrem Demirok ärver inte bara dåliga opinionssiffror utan också en sinande partikassa.
Centerns partiledare Muharrem Demirok ärver inte bara dåliga opinionssiffror utan också en sinande partikassa.Foto: Johan Nilsson/TT

Budgeten ska minska med så mycket som en tredjedel vilket innebär att uppsägningar väntar för uppemot 25 anställda på partikansliet. Det kan tyckas vara förvånande.

Annons

Centern kallas ofta för världens rikaste parti. Det partiägda bolaget Randello Invest har tillgångar på 1,2 miljarder placerade i aktier och obligationer som härrör sig från försäljningen av de tidningar som tidigare ägdes av partiet.

Men uttagen från Randello har varit betydande under Lööfåren. År 2021 plockades 108 miljoner kronor ut från Randello. Valåret 2022 fördes 184 miljoner kronor över från innehaven till partikassan.

Det för tankarna mer till ord som kortsiktig ägarhorisont och Stureplansanda än till det långsiktiga ekonomiskt förvaltande och den folkrörelsekultur som annars förknippas med centerrörelsens agrara själ. Efterträdaren Muharrem Demirok ärvde inte bara låga opinionssiffror utan också sämre ekonomiska förutsättningar.

Vilka aktieinnehav som Randello Invest har satsat på är för övrigt inte redovisat. Centern motiverar den bristande transparensen med att tillgångarna ligger i ett bolag med egen styrelse och att ett fristående förvaltningsråd fattar beslut om investeringarna. Att aktierna lades i ett bolag utanför partiet medan tidningarna ägdes direkt av partiet syftade emellertid inte bara till bodelning mellan ekonomisk förvaltning och parti utan konstruktionen motiverades också av skatteskäl.

Det handlar inte om att konspiratoriskt tro att Randello använder sig av partiets politiska inflytande för sina investeringar eller att känsliga placeringar döljs. Men dagens krav på transparens är vanligen mycket högt ställda.

Riksdagsledamöter måste redovisa tillgångar i enskilda aktier på över 96 000 kronor. Ministrar är ålagda att redogöra för alla aktier de äger. Öppenheten syftar till att alla misstankar om intressekonflikter och otillbörlig påverkan ska kunna avskrivas. Väljarna vill nog också veta om ett parti har större ekonomiska intressen i enskilda bolag eller om en placerare som ett politiskt parti exempelvis aktivt väljer bort bolag i försvarsindustrin. Om ministrar ska redovisa alla innehav är det rimligt att partier deklarerar i varje fall större aktieposter.

Här ska det nämnas att Socialdemokraterna och Liberalerna är fullt transparenta om sina respektive investeringar i aktier. Med så stora innehav som Centerpartiet kontrollerar via Randello finns det anledning för partiet följa efter. Ett parti som (med rätta) kritiserat sekretessen kring elstödet borde rimligen välja öppenhet när det gäller de egna innehaven för att vara konsekvent.

Ingen partisekreterare lär vara nöjd med sin egen budget.

Men Centerns tillbakagång trots hundratals satsade miljoner från börsen är samtidigt något av en lärdom till alla partier. Väljare kan inte övertygas med blott reklambyråutformade budskap. Inga kampanjer räcker för att brygga över de parlamentariska låsningar som Centern bidragit till.

”Väljare kan inte övertygas med blott reklambyråutformade budskap. Inga kampanjer räcker för att brygga över de parlamentariska låsningar som Centern bidragit till.”

Idé- och politikutveckling är svår, men notan blir lägre än för ett tapetserande av Sverige med porträttbilder av Annie Lööf. TV-reklam i valrörelsens slutskede är inte oviktig, och där kommer Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna aldrig kunna köpa media, men det är idéer, visioner och inställningen i sakfrågor som i slutändan avgör en valutgång.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons