Annons

Martin Tunström: Det är Kalmars och inte Högsbys skatt som är hög

Högsby kommun kommer att öka utdebiteringen med 50 öre. Först när skatten höjs i Högsby blir den högre än i Kalmar som har helt andra ekonomiska förutsättningar.
Martin TunströmSkicka e-post
Ledare • Publicerad 8 oktober 2020
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Barometern Oskarshamns-Tidningen politiska etikett är moderat.
Högsby kommunhus. Högsby med låg skattekraft får ändå lägre skatt efter höjningen än Oskarshamn med hög skattekraft.Foto: Eva Bergquist Andersson

En skattehöjning på 50 öre planeras alltså i Högsby som i dag har ett skatteuttag på sammantaget 33,57, inklusive regionskatt. Beskedet från den C-ledda kommunen kommer inte som någon större överraskning. Kommuner med mindre och äldre befolkning tenderar att ha de höga kommunalskatterna, som Kommuninvest nyligen konstaterade i en undersökning.

Högsbys så kallade utmaningar, på klarspråk stora problem, är också omfattande.

Annons

”Om jag ska vara ärlig, jag har ingen aning om hur vi ska klara detta” säger kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson i en intervju med SVT Nyheter angående situationen med en mycket stior andel utlandsfödda i kommunen.

Det är lätt att med facit i hand kritisera de C-ledda kommunerna i länet för att acceptera sitt eget partis liberala migrationspolitik. För vara något år sedan önskade Högsby fler nyanlända till kommunen, ivrigt påhejade av Regionförbundet. Historiskt brukar Centern vara kommunalrådens och ansvarsetikens parti. Nu är det mer av riksdagsledamöternas och visionärernas.

När det gäller kommunalskatternas storlek i länet är det emellertid inte inlandets Högsby, Hultsfred eller Emmaboda som sticker ut. Utdebiteringen är visserligen högre än den genomsnittliga uttaxeringen i riket, som ligger på 33,12 kronor.

Det är skatten i Kalmar, 33,67 inklusive regionskatt och framför allt i Oskarshamn (34,12) som avviker från mönstret.

Oskarshamn har alla förutsättningar i världen att minska skatten. Kommunen har tack vare Scania, OKG med flera industrier en skattekraft som faktiskt är unikt hög. Den är i jämförelse med villakommuner utanför storstäder. Kalmar kommun har en stor landsbygd vilket vanligen leder till höga kostnader, men har också tagit emot relativt sett färre nyanlända.

Uppenbarligen har det i en kommun som Högsby funnits en press att söka undvika en höjning av skatten in i det längsta.

Det är viktigt att påpeka att effekterna av en kommunalskattehöjning mjukas upp eftersom jobbskatteavdraget för alla som arbetar samtidigt ökar. Det är svår matematik. Men det kan sammanfattas som så att löntagare i högskattekommuner får en större skattesänkning genom jobbskatteavdraget än invånare i kommuner med låg skatt. Staten får således bära en del av kostnaden för skattehöjningen.

Högsbys föreslagna höjning kommer samtidigt som Moderaternas föreslår ett kommunalt skattestopp. I ett budgetförslag där kommunerna får mer generella statsbidrag, än i regeringens proposition, ingår att kommuner som höjer skatten ska få mindre i statsbidrag. Liknande krav har kommit tidigare från Kristdemokraterna och även LO har krävt ett skattemoratorium.

M/KD- LO koalitionen kan tyckas ologisk. Men LO har observerat hur skattesatserna framför allt i kranskommuner utanför tillväxtstarka storstäder tickar uppåt. Där finns ofta industrijobb. Och där bor många som pendlar till arbeten i hemtjänst eller förskolan i något större städer. På samma sätt som det ställs krav på jämlikhet i vård eller i skola finns det skäl att ur ett medborgarperspektiv vända sig mot alltför stora kommunala skatteskillnader.

Ska ett skattestopp vara förenligt med kommunalt självstyre och dessutom beslutat med beaktande av att staten för över uppgifter på kommuner, måste de dels innehålla hjälpmedel för kommuner att hantera sin ekonomi och dels vara en del av utökade statsbidrag.

Då - och bara då - kan också ett skattestopp bidra till minskade klyftor mellan stad och land. I annat fall kommer kommuner som Högsby att fortsätta tvingas att höja den kommunala uttaxeringen.

Annons
Annons
Annons
Annons