De rikaste måste bidra med mer

De som bor och badar i lyx ska betala mer i skatt, skriver Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).
Ledare • Publicerad 27 oktober 2020
Detta är en personligt skriven text i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).
Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).Foto: Anna Borg

”Ett problem med dagens fastighetsavgift, som infördes av alliansregeringen, är att den är regressiv. Den har en särskild rabatt för höginkomsttagare”, skrev finansminister Magdalena Andersson, den 21/8 i Dagens Industri.

I riksdagen 21/9 sa Andersson: ”Faktum är att som fastighetsskatten är uppbyggd betalar man en andel av värdet på fastigheten upp till ett visst tak. Det betyder att för alla som har ett värde under det taket stiger fastighetsskatten i takt med att fastigheten ökar i värde. Det är framför allt de som de senaste åren har bott i lägre värderade fastigheter som har fått en höjd fastighetsskatt. Det är inte de som bor i de fina villorna i Stockholmsområdet eller andra fina villaförorter som har fått höjd fastighetsskatt, utan det gäller dem som bor i mindre orter i mindre bostäder runt om i landet.”

Det är orättvist och irrationellt. Varför ska villaägare i Mönsterås, Ruda och Nybro betala mer, en större andel, än dem i de allra högst värderade bostäderna i Danderyd, Djursholm och Östermalm? De som bor i lyxbostäder, det motionen handlar om.

Lyx enligt:

• Svenska akademins ordlista: ”prakt, yppighet, överflöd; i sammansättn. ofta något onödigt”.

• Svensk ordbok: ”(överdrivet) påkostad elegans och bekvämlighet”.

Förslaget handlar alltså om hur Sveriges rikaste, som bor och badar i lyx, ska bidra mer. Alla talar om att det krävs mer pengar till välfärd, polis, försvar, barnen, äldre. Men färre om hur det ska betalas. Det är inte seriöst. För mig som socialdemokrat är det självklart att både tala om vilka reformer vi vill ha och hur de ska finansieras.

Ledarsidan skriver ”Intäkterna till staten på denna ’Stockholmsskatt’ blir tämligen små.” Det återstår att se, men som smålänningar vet vi: ”många bäckar små”. Kongressen fattade även beslut om återinförd värnskatt.

Att öka antalet arbetade timmar i ekonomin är huvudfokus och det jag som socialdemokrat ägnar betydligt mer tid åt – men det är inte tillräckligt. Ska vi ha råd med vår svenska livsstil måste det kompletteras med ett rationellt skattesystem. Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en självständig kommitté under Finansdepartementet som i rapport 2019:3 påpekar: ”dagens låga nivå på bostadsbeskattningen är svår att motivera utifrån effektivitetsargument”.

Motionens förslag är egentligen inte särskilt radikalt. Snarare rimligt, rationellt och rättvist.

Laila Naraghi

Riksdagsledamot (S)