Annons

Brev till ledarsidan: Vad är ett handslag värt?

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar det vi kommit överens om, skriver Centerns Christer Jonsson.
Ledare • Publicerad 7 november 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Det finns ingen enad opposition i regionen, skriver Centers regionråd Christer Jonsson.
Det finns ingen enad opposition i regionen, skriver Centers regionråd Christer Jonsson.Foto: Johanna Eriksson

Barometern-OT ondgör sig över att jag och hela Länsunionen lade ner våra röster när det gällde ett förslag om att minska antalet regionråd i opposition. Det gjorde förvisso också de Moderata företrädarna i den första omröstningen, och det var först efter att omröstningen gjordes om som de Moderata företrädarna röstade emot Vänsterpartiets förslag.

Men vad är bakgrunden? Den politiska organisationen i regionen bestämdes i maj 2018 före valet. Det var ett handslag mellan partierna om vad som skulle gälla efter valet. Den uppgörelsen har vi i Länsunionen stått upp för sedan dess. Den bygger bland annat på att det ska finnas välfungerande opposition som är organiserad och samverkar. Efter valet blev det Moderaterna och Kristdemokraterna som utgör den grupperingen i kraft av storlek, därför delar de på 6 regionråd på heltid.

Annons

Men sedan dess har något hänt. Alla fyra oppositionspartierna lägger förslag om minskade kostnader för den politiska organisationen – det vill säga lämnar handslaget vi varit överens om. Moderaterna och Kristdemokraterna lägger ingen gemensam budget och kan därför inte sägas vara en samverkande organiserad opposition. Att man har gemensamma möten räcker inte. Företrädare för både Moderaterna och Kristdemokraterna har intagit alla positioner som är möjliga i frågan, dels sagt att lagt kort ligger om den politiska organisationen – inget ska röras, dels i tidningar framfört att de är nog för många regionråd och man intar nu positionen att kostnaderna för politiken ska minska men det får uppenbarligen inte beröra de egna regionråden.

Det var denna fantastiska förmåga att inta alla ståndpunkter som är möjliga om den politiska organisationen som renderade kommentaren att ränna runt som yra höns, för det har varit dagsformen som avgjort vilken ståndpunkt man intagit.

Om Barometerns ledarredaktion varit på plats på regionstyrelsen hade tvärsäkerheten i texten varit något mindre tror jag. Det finns ingen enad opposition i regionen, i skattefrågan intar de alla ståndpunkter som är möjliga, från att inte höja alls, till 25 öre, till att instämma med majoriteten till att höja mer. Uppenbart hjälper det inte oppositionen att man har fler heltidsanställda regionråd än majoriteten, den är svag ändå.

Det som organisationen byggde på har Moderaterna och Kristdemokraterna brutit upp genom att inte ha en gemensam budget, då är frågan finns det då grund för den lösning som har givit t ex Moderaterna fyra heltidsregionråd?

Christer Jonsson (c)

Vice ordförande regionstyrelsen

Svar:

Ska brevet tolkas på så sätt som att Centerpartiet kommer att rösta på regionfullmäktige för att minska antalet regionråd för Moderaternas och Kristdemokraterna?

Ledarredaktionen

Annons
Annons
Annons
Annons