Bostadsrätten allt bättre med de 100 första åren

HSB fyller 100 år. Men bostadsrättens bästa vänner finns i dag längre bort från organisationen än när den bildades.
Ledare • Publicerad 8 mars 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Bostadsrätten har blivit något annat än den var när HSB bildades.
Bostadsrätten har blivit något annat än den var när HSB bildades.Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Den första föreningen med namnet Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening. bildades för 100 år sedan i Stockholm. I dag är 3900 bostadsrättsföreningar anslutna till HSB. Och dess historiska betydelse för utvecklingen av boendet i Sverige är omöjligt att bortse ifrån. Tvättstugor, badrum och nya standarder var inslag i den modernisering av boendet som följde med HSB:s utbredning.

100-åringen heter fortfarande HSB - fast betydelsen i bokstäverna är numera borttagen. Det speglar ganska väl både organisationens och bostadsrättens utveckling i Sverige.

HSB var drivande bakom att Sverige fick en lag om bostadsrätter 1930. Den gick igenom riksdagen och sågs som en viktig del av folkhemmet. Högern var motståndare till lagstiftningen.

Men dåtidens bostadsrätt var vilket ofta glöms bort en annan konstruktion än dagens. Då underströks den kooperativa formen. Någon bostadsrättsmarknad fanns inte. Fram till 1970-talet skulle bostadsrätter säljas till samma pris som det köpts för och varje affär anmäldes till Hyresnämnden. Statens starka reglering av kreditmarknaden omöjliggjorde lån till köp av bostadsrätter så långt som in på 1980-talet.

Ursprungligen var bostadsrätten således inte synonymt med personligt ägande. Det var den kollektiva föreningsformen som var i fokus. Samtidigt har basen i formen visat sig vara effektiv och livskraftig. Även i länder med ”ägarlägenheter” måste något gemensamt forum finnas för att fatta beslut om finansiering av hissar och tak på flerfamiljshus.

Personligt ägande och föreningsformen har således visat sig vara en fungerande kombination. Gamla tvingande regler som begränsat bostadsrättsmedlemmens beslutsförmåga över sitt boende har steg för steg avskaffats. Det vi i dag kallar bostadsrätt har inte uppnått samma imponerande ålder som HSB.

”Fotnot: Artikelförfattaren är själv medlem i en HSB-förening.”

Bostadsrätten har blivit mer av ägande, mer av personlig frihet. Men HSB har bestått och följt utvecklingen, även om organisationen inte alltid drivit den.

Så har också de historiska banden mellan Socialdemokraterna och HSB tunnats ut – även om det senaste ordförandeprocessen stod mellan de två tidigare S-topparna Johan Nyhus och Jonas Nygren där den förre till slut valdes enhälligt.

Det vittnar kanske mer om att det sammanhållande kittet i arbetarrörelsen i dag främst består av historia och sociologi. Det var således ingen tillfällighet att tidigare statsministern Göran Persson understundom av interna kritiker gick under öknamnet HSB - i betydelsen han som bestämmer. Samtidigt har det politiska intresset från Socialdemokraterna för bostadsrätten av tidens modell försvagats.

Framtiden ser ändå lovande ut:

Inte minst unga vill äga sitt boende. Det tyder på att bostadsrätten har en god framtid. Den sittande regeringen med bostadsminister Andreas Carlson (KD) har också understrukit värdet av att fler ska kunna äga sin bostad.

Det finns bättre argument för bostadsrätten som form än de ombildningar som skett i storstäder. Boendet är vanligen ett smart sparande, men den egna bostaden är ett olämpligt objekt för spekulation.

Några av idéerna från bostadsrättens födelseår är värda att lyfta fram också i dag: Som att eget inflytande över bostaden har ett starkt värde.

Lägg därtill en tanke - som var bärande i den gamle högerledaren Jarl Hjalmarsons politiska vision - att bostadsägande också stärker medborgaranda och personligt ansvarstagande i lokalsamhället. Den som äger sitt boende röstar i högre grad, deltar i föreningsliv och bidrar till socialt kapital i lokalsamhället.

De kan väl borgerliga politiker säga på kommande HSB-högtidsarrangemang. Om de blir inbjudna.

Martin TunströmSkicka e-post
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.