Bort med aktivistutredarna

Det får vara slut med utredare som har en egen agenda. Vänsterpartisten Karin Rågsjö som nu lämnar sitt uppdrag i protest mot regeringen borde aldrig ha tillsats av tidigare socialminister Lena Hallengren (S).
Ledare • Publicerad 25 maj 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

När regeringen fattade beslut att utredaren av socialtjänstlagen Karin Rågsjö ska ”se över hur det offentliga ska kunna kliva in tidigare och stötta de familjer som har problem” valde hon att lämna uppdraget.

Så kan regeringen låta en oberoende och professionell utredare ta över uppgiften och mejsla fram ett förslag över hur ungdomar på glid ska kunna få det offentliga omsorg även när föräldrar vägrar att samarbete.

Förra socialminister Lena Hallengren (S) till vänster tillsatte riksdagsledamoten Karin Rågsjö (V) som utredare.
Förra socialminister Lena Hallengren (S) till vänster tillsatte riksdagsledamoten Karin Rågsjö (V) som utredare.Foto: Henrik Montgomery/TT

Problemet är akut. Rapporter visar hur föräldrar till barn i kriminella miljöer återkommande säger nej till socialtjänstens erbjudanden om stöd i form av exempelvis en kontaktperson.

Frivillighet är alltid mycket bättre än tvång när det gäller sociala insatser. Men det är minst sagt paradoxalt att så många efterlyser sociala insatser mot gängkriminalitet samtidigt som socialtjänsten står utan verktyg när föräldrar motsätter sig hjälp.

Karin Rågsjö som alltså inte vill utreda frågan utsågs till utredare av tidigare socialminister Lena Hallengren (S).

Det var ett misstag. Riksdagsledamöter är i allmänhet olämpliga som utredare av komplexa frågor. De har egna partipolitiska agendor. De är inte självständiga i relation till sin egen riksdagsgrupp och partiledning. De kommer dessutom med tiden att rösta om sina egna förslag. Denna utredningsaktivism strider mot idén om självständiga utredningar som lägger grunden för ett gediget beslutsunderlag för regeringen.

Karin Rågsjö är ett tydligt exempel på att denna kritik inte bara är teoretisk utan grundad i verkligheten.

När Rågsjö får frågan om inte en utredare lojalt ska genomför de direktiv man får av regeringen svarar hon att hon är politiskt tillsatt. ”Jag är inte statstjänsteman”.

”Rågsjö hade således inte intentionen att från allra första början genomföra en opartisk utredning. Hon skiljer inte mellan rollen som riksdagsledamot och rollen som politiker. Så kan utredningsväsendet inte fungera.”

Rågsjö hade således inte intentionen att från allra första början genomföra en opartisk utredning. Hon skiljer inte mellan rollen som riksdagsledamot och rollen som politiker. Så kan utredningsväsendet inte fungera.

Den nuvarande regeringen har också tillsatt folkvalda som utredare. Ett aktuellt exempel är riksdagsledamoten Staffan Eklöf (SD) som ska utreda skogsförädling. Nu är Eklöf fil dr i cell- och molekylärbiologi, och ämnet är politiskt sett mindre kontroversiellt än frågan om så kallat mellantvång för socialtjänsten. Men det är också olyckligt om utredningsväsendet kan anklagas för att fungera som smörjmedel i relation mellan regering och stödparti.

Ett avpolitiserat utredningsväsende har ett stort värde. Det stärker tilltron till beslutsunderlaget och bidrar till ett bättre klimat i riksdagen. Karin Rågsjs välkomna exit lär dessutom underlätta möjligheterna att ge socialtjänsten de verktyg som länge efterlysts av dem som med rätta vill se mer förebyggande instaser mot gängkriminalitetb och social misär.

Martin TunströmSkicka e-post