1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Börsnedgång blir regionförlust

Styrkan i Region Kalmars ekonomi har kraftigt överdrivits.

Regionernas ekonomi är i sådan gungning att det knappt går att göra en prognos. Men en sak kan man i alla fall vara säker på: staten kommer inte att täcka de extraordinära kostnader som regionerna har haft till följd av coronakrisen. De tre miljarder som har avsatts för ändamålet ska delas med kommunerna och behoven av kompensation ska prioriteras av Socialstyrelsen, oklart hur. Det är upplagt för repris på hur kommunsektorn blev stående med extraordinära kostnader under den förra krisen hösten 2015.

Den större bilden är lika dyster. Intäkterna från tandvård och kollektivtrafik har minskat kraftigt. Skatteintäkterna sjunker när fler blir arbetslösa. Mycket vård som har skjutits upp måste tas igen framöver, samtidigt som det finns risker för ökad ohälsa i krisens spår.

Inget av detta hade man kunnat förbereda sig för. Vad man däremot hade kunnat göra hade varit att gå in i krisen med starkare ekonomi. Man hade kunnat koncentrera sig på att nå överskott i verksamheterna snarare än att konstant hänvisa till sista raden.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Varför det hade varit bättre framgår av den senaste ekonomirapporten från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Här påpekas att regionerna visserligen gick in i 2020 med starka resultat från föregående år, men i hög utsträckning tack vare tillfälliga intäkter. En av dessa regioner var Region Kalmar. I februari redovisade regionen ett överskott på 170 miljoner kronor, nästan 50 miljoner bättre än budget och oerhört mycket bättre än de prognoser som gjordes under 2019 där minusresultat förutspåddes.

Orsaken till den plötsliga förbättringen var dock inte, som partierna i den så kallade Länsunionen gjorde gällande, att den politiska styrningen hade vidtagit succéartade åtgärder för att hejda kostnadsutvecklingen. Verksamheten i Region Kalmar gick med underskott. Faktiskt gjordes ett av de sämsta resultaten i relation till folkmängd i Sverige.

Resultatet räddades av två helt externa faktorer, en ny redovisningslag och en kraftig börsuppgång. Finansiella tillgångar ska från och med förra året marknadsvärderas och orealiserade intäkter redovisas. Det ska dock även förluster. ”Mot bakgrund av coronakrisens inverkan på världens ekonomier och sammanhängande börsfall är det sannolikt att de orealiserade vinsterna som stärkte resultaten 2019 nu kommer vändas till förluster 2020”, skriver SKR. Detta bidrar till att regionernas resultat väntas falla kraftigt.

Länsunionen, bestående av Socialdemokraterna tillsammans med Centern och Liberalerna, bildades utan någon reformagenda. Den gemensamma nämnaren var en vilja att hålla ett annat parti borta från inflytande. Majoriteten vidtog inga meningsfulla åtgärder för att få ordning på verksamheternas ekonomi under sin första tid. Istället tvingades man höja skatten trots ett inledande löfte om att inte göra det.

När börsen gick upp framställde man, förhoppningsvis inte medvetet vilseledande, det som att regionens ekonomi i dess helhet gick bra. Så var aldrig fallet. Regionens förvaltningar drog under 2019 över sina budgetar med hela 361 miljoner kronor.

Hade tiden mellan valet och februari 2020 ägnats åt reformarbete hade Region Kalmar kunnat vara betydligt bättre rustad att ta itu med de svårigheter som coronakrisen kommer att skapa. Förändringar hade behövts hur som helst. Men krisen kommer att visa svagheterna ännu tydligare.

Läs mer

Sport

FBC-trio showade i första testet

Körde över seriekonkurrent.

SHL

Kaptenskedjan övertygade när IKO premiärvann: ”Kändes riktigt bra”

Jonas Engström tvåmålsskytt när IKO besegrade Linköping.

Bildspel

Internt minitri på Varvsholmen: ”Formen känns okej”

Inget Minitri – men Kalmar RC:s medlemmar körde egen träningstävling.

Sport

Sport: Förflutet i West Bromwich – förstärker Berga

Spännande förstärkning till IFK Berga.

Kalmar

Gris fick panik och klämdes fast

Skulle slaktas hos KLS i Kalmar.

Kalmar

37-åring ströp frun medvetslös – hon ”tog hans manlighet”

Domen blir fängelse i två år.