1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Bjälken i det gröna ögat

Kulturminister Amanda Lind (MP) låter utreda om den politiska styrningen av kulturen ökat. Men regeringspartiets egen styrning över kulturlivet är ett större problem än Sverigedemokraternas angrepp på kulturens frihet.

Inför regeringsbeslutet på torsdagen om att låta Myndigheten Kulturanalys utreda hur principen ”principen om armlängds avstånd” numera tillämpas i kulturpolitiken har det ansvariga statsrådet Amanda Lind (MP) gått till hård angrepp på SD-ledda Sölvesborgs kommun.

Kulturminister Amanda Lind kritiserar SD:s kultursyn, men använder själv kulturen som ett politiskt instrument.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det så kallade samstyret i den blekingska staden har bland annat fattat beslut om att kommunen inte ska köpa in utmanande samtidskonst och även sett över bibliotekens inköpspolicy. Detta kallar Lind ett angrepp ”på det fria skapandet”.

Rättsligt sett har inte något fel begåtts i Sölvesborg. Principen om armlängds avstånd mellan politik och kultur är just en princip och ingen lag. Kommunalt självstyre råder och i en kommun ska beslut fattas genom valda ombud.

Sant är däremot att Sverigedemokraterna liksom andra radikala högerpopulistiska partier inte drar sig för att söka politisera fria institutioner. Kulturen är ett redskap i förändringen av samhället. Public service kan också vare ett sådant instrument. I SD.s värld finns inga självständiga samhällssfärer. Allt kan politiseras och styras.

Men den uppfattningen skiljer sig ju knappast från Miljöpartiets. När Myndigheten för Kulturanalys efterfrågade en utredningen om den politiska styrningen var det faktiskt inte på grund av SD-framgångar utan mot bakgrund av en debatt som handlade om att upphovsmän som låtit färga sina scenkonst, böcker eller filmer med genus, normkritik eller postkolonialism gynnats av den offentliga kulturpolitiken.

Principen om armlängds avstånd illustrerade i teorin länge den S-märkta kulturpolitiken. Förr hade folkrörelser, som bildningsförbund och Folkets hus, ett särskilt uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska målen. De var på armlängds avstånd från politiken.

Men principen har stundtals varit något av en chimär. Att Socialdemokraterna i sitt kulturprogram talar om att kulturen ska kritisera klassamhället och exempelvis koloniala och patriarkala strukturer tas märkligt nog aldrig upp som ett brott mot principen om armlängds avstånd.

Miljöpartiet har aldrig stärkt eller utvecklat principen utan tvärtom i sitt eget program krävt mångfaldsutbildningar på kulturinstitutioner.

Såg någon principen försvaras när Filminstitutet krävde kurser för filmskapare i normkreativitet?

När MP-kulturdepartementet gav Kulturrådet i uppdrag att ”beakta sexuella trakasserier” när bidrag delades ut och när ”interkulturella” faktorer betonades; var fanns då principen om armlängds avstånd?

Det är en yttrandestyrning som dessvärre fungerat.

Kulturvärldens centrala zon påverkas starkt av anslagsinriktning och värderingar från regeringskansliet. Beroendet av offentliga medel är stort och i kulturvärlden är de statliga institutionerna som Kulturrådet centrala. Så kan följsamheten från institutionerna också förstås. Få protesterar. Intentioner följs och överimplementeras när viljan att vara bäst i klassen är stark.

Särskilt fokus för utredningen är ”verksamhetsstyrningen” som sker på lokal och regional nivå. Med tanke på det kommunala självstyret blir det en komplex fråga att utreda.

Men med den inriktningen är risken att fokus riktas bort från de statliga myndigheterna och institutionerna under regeringen, där departementets eget agerande kan hamna under lupp. Så gör man när man ser flisan i den andres öga, men inte bjälken i det egna.

Läs mer

Öland

Ett trettiotal synpunkter på trängseln i Mörbylånga kommun

I kommunens app och via deras hemsida har privatpersoner kunna rapportera om trängsel.

Hultsfred

Lennart Beijer har författat en saga – drömmer om en bättre värld

Vänsterpolitikern ger ut en pamflett om hur världen skulle kunna förändras.

Nybro

Nya förhandlingar om hyran efter sommaren

Nybro Bostad och Hyresgästföreningen sätter sig i samtal efter räknefel

Kalmar

Årets skörd – mer betydelsefull än någonsin

”Bristen på regn gör att skörden förmodligen blir mindre.”

Begravningar

Erik Persson

I Heliga korsets kyrka, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Erik Persson.

Tvingas välja bort annan mat

Bregottsatsning äter upp skolans matbudget

En halv miljon kronor skulle kunna sparas om Bregott valdes bort.