1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Bilsubventioner avvärjer inga klimatkatastrofer

Regeringen satsar en kvarts miljard på ett system som skulle bära sig självt.
Många elbilar säljs vidare till utlandet efter några år i Sverige.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Om vi går mot en klimatkatastrof, som ministern Per Bolund (MP) hävdade när regeringens miljösatsningar presenterades under fredagen, borde det inte finnas någon tid för verkningslösa eller missriktade åtgärder. Dessvärre bygger regeringen ut just sådana, exempelvis bonus-malus-systemet för personbilar som går ut på att köp av miljövänliga bilar ska belönas (bonus) genom en avgift på köp av mindre miljövänliga (malus).

I budgeten ska en kvarts miljard skjutas till detta system. Det är i sig anmärkningsvärt, eftersom det var tänkt att finansiera sig självt och rentav ge staten ett överskott 2020.

Men det är ännu mer betänkligt i och med att klimateffekten torde vara närmare noll. Innan förslaget genomfördes framfördes den fullt rimliga kritiken att det är konstigt att skattebetalarna ska subventionera bilägande.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det uttryckliga syftet med bonus-malus, att öka andelen miljöanpassade fordon i Sverige, beskrevs av en remissinstans som ”underligt” ur klimatpolitiskt perspektiv. Och det är det. Klimatet bryr sig inte om hur bilparken är sammansatt, utan vilka utsläpp som sker. Subventionerade laddhybrider kan precis lika gärna köras på bensin.

Ett system som gynnar bilägande gynnar i praktiken också bilkörande. Och varje år sedan 2014 har svenskarnas genomsnittliga körsträcka ökat. 2018 var ett rekordår.

Ett problem som överhuvudtaget inte uppmärksammades när systemet infördes, och som ännu inte har fått någon lösning, är att svenska skattebetalare i hög grad subventionerar grannländers omställning. Subventionerade elbilar som skulle ha förvandlat den svenska bilparken försvinner istället ut ur landet.

Det är mer lukrativt att exportera miljöbilar efter några år än att försöka sälja dem i Sverige. Laddbara bilar avregistreras ofta efter några år i trafik. Trenden har förstärkts. Förra året exporterades tre gånger så många elbilar från Sverige som året dessförinnan. Exporten motsvarade 20 procent av nybilsförsäljningen.

Bonus-malus-systemet löser ingen känd klimatutmaning. Det minskar inte Sveriges utsläpp på något ekonomiskt rationellt sätt. Det fungerar inte ens på egna premisser, eftersom nu pengar måste skjutas till. Det borde avvecklas, inte utvecklas.