Behövlig enighet om ny kärnkraft

Efter åtta år vid makten svänger Socialdemokraterna och vill bygga ny kärnkraft.
Ledare • Publicerad 15 maj 2023 • Uppdaterad 16 maj 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
O3:an är den enda kvarvarande kärnkraftsreaktorn i Oskarshamn efter att två reaktorer stängdes under den rödgröna regeringen. Nu vill S bygga nya reaktorer.
O3:an är den enda kvarvarande kärnkraftsreaktorn i Oskarshamn efter att två reaktorer stängdes under den rödgröna regeringen. Nu vill S bygga nya reaktorer.Foto: Adam Ihse/TT

Förr eller senare kan man vara säker på att Socialdemokraterna gör en helomvändning och går emot den egna politiken. Efter att ha svängt om både migrationspolitiken och Natomedlemskapet är det nu dags för kärnkraften. Efter åtta år i regeringsställning och inte mindre än fyra nedlagda kärnkraftsreaktorer under tiden vid makten öppnar partiets ekonomiskpolitiske talesperson Mikael Damberg för att bygga ny kärnkraft i Sverige.

I en intervju med Svenska Dagbladet på måndagen hänvisade Damberg till att det förändrade prisläget innebär mer lönsamma förutsättningar för kärnkraft jämfört med tidigare. Att de högre priserna skulle ha något att göra med att redan befintliga reaktorer lagts ned och värdefull planerbar elproduktion därmed gått förlorad hastar han bekvämt förbi. Det är bland annat den förlusten som har gjort landet mer sårbart för de omvärldsfaktorer som drivit upp elpriserna på den europeiska elmarknaden.

Sanningen är förstås att Socialdemokraterna insett att det var ett misstag att surra fast sig vid Miljöpartiets inbitna kärnkraftsmotstånd. Det som blev en eftergift för att få bilda regering blev en förlust för landet, och inte minst för klimatet.

Mellan raderna har den väntade omsvängningen kunnat anas redan tidigare då partiledaren Magdalena Andersson flera gånger upprepat att kärnkraften kommer behövas ”under lång tid framöver” då hon blivit pressad om partiets ståndpunkt i kärnkraftsfrågan. Den följdriktiga slutsatsen att landet behöver ny kärnkraft vågade man däremot inte dra - förrän nu.

”Därför är det nya beskedet egentligen en bekräftelse på det som de borgerliga partierna har insett för länge sedan - Sverige behöver mer planerbar och fossilfri elproduktion.”

Därför är det nya beskedet egentligen en bekräftelse på det som de borgerliga partierna har insett för länge sedan - Sverige behöver mer planerbar och fossilfri elproduktion. När elbehovet år 2045 väntas vara det dubbla jämfört med dagens redan stora elbehov är ny kärnkraft det enda alternativet. Enbart vindkraftsutbyggnad räcker inte.

Även om omsvängningen i vanlig ordning kommer i elfte timmen är den inte mindre välkommen. I och med Socialdemokraternas besked finns det nu en stor blocköverskridande majoritet för kärnkraftens framtid. Det innebär att näringslivet får de långsiktiga spelregler som länge har efterfrågats.

Att det har funnits tvekan inför att investera i ny kärnkraft har naturligtvis berott på att förutsättningarna riskerat att stjälpas omkull så fort makten bytt händer. Därför torde dagens besked gynna investeringsviljan ytterligare, särskilt då regeringen sedan tidigare aviserat att kärnkraft ska få byggas på flera platser i landet.

Den socialdemokratiska ovanan att få avgörande samhällsintressen att handla om det egna partiet är återkommande på många områden. För att inte blotta den oenighet som finns inom partiet låter man hellre tid som annars kunde ha använts till att åtgärda problemen gå till spillo. Energipolitiken har inte varit något undantag, till förfång för mycket och för många. Allra mest för klimatet. Nu blir det ändring på det.

Adam YngveSkicka e-post