Annons

Befria shiaimamerna från vigselrätten

Islamiska shiasamfunden kan inte få behålla vigselrätten efter avslöjandet om att imamer accepterar människohandelsliknande njutningsäktenskap.
Ledare • Publicerad 11 maj 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Imamer i shiamuslimska församlingar begår  rimligen tjänstefel när de missbrukar vigselrätten.
Imamer i shiamuslimska församlingar begår rimligen tjänstefel när de missbrukar vigselrätten.

Samfundens vigselrätt brukar vara en stridsfråga som kommer upp med jämna mellanrum. Varför ska myndighetsutövning bedrivas av samfund? utropar motståndarna.

Svaret är ganska enkelt. Myndighetsutövning bedrivs i Sverige av en rad aktörer som inte hör till stat, kommun eller region. Fristående skolor är ett exempel. Fackförbunden har ansvar för a-kassorna, är ett annat. Fisketillsyningsmän har särskilda befogenheter.

Annons

Till saken hör att den vigselrätt som staten erbjuder av länsstyrelsen förordnade vigselförrättare verkligen är en slags myndighetsutövning utanför statens hägn, eftersom det är privatpersoner som får uppdraget.

Den franska modellen, med civiläktenskap, stämmer dåligt överens med vad Sverige är. Där gifter man sig inför borgmästaren, som i sammanhanget personifierar den republikanska staten genom vilken medborgarens frihet förverkligas.

Men de samfund som missbrukar den historiska vigselrätten och inte följer svensk lag borde naturligtvis förlora denna delegation från staten. Islamiska shiasamfundens imamer kan rimligen inte längre få genomföra denna åtgärd med rättsverkan.

Sveriges Televisionens Uppdrag Gransknings avslöjande om hur imamer i samfundets medlemsföreningar tillåter så kallade njutningsäktenskap - korta äktenskap där kvinnor köps för sex - kan således inte gå obemärkt förbi.

Det ankommer Kammarkollegiet att åtalsanmäla imamerna i fråga. Vigselförrättaren utför myndighetsutövning och står därför under straffansvar enligt brottsbalkens regler om tjänstefel. Gärningarna kan knappast bedömas som ringa. I Uppdrag Granskning liknar polismästaren i Malmö, Petra Stenkula, förfarandet med människohandel.

”Att det inte handlar om några undantag förefaller också klart.”

Att det inte handlar om några undantag förefaller också klart. Uppdrag Granskning fick snabbt tag på 15 företrädare som var positiva till att förrätta njutningsäktenskapen. IBland Smålandsförsamlingarna medger en församling i Vimmerby att den känner till upplägget, men själv inte förrättar vigslarna. Växjö ger däremot grönt ljus till förfrågan. Fyra stycken meddelade att handlingen är olagligt och oacceptabel enligt islam.

Deras starka avståndstagande ska inte glömmas, men kan rimligen inte motivera att paraplyorganisationen får ett fortsatt statsbidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund. Islamiska shiasamfundens ledare tycks vara ovetande om församlingarnas ansvar för denna övergreppskultur, men det visar också att ledningen saknar reell insyn i moskéernas verksamhet. Shiasamfundens ledning undergräver dessvärre medborgarnas förtroende för stödet till samfunden och lär åter resa beklagliga krav på om att vigselrätten ska fråntas samfunden.

Och det allra värsta är sveket mot kvinnorna.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons