Bättre med lag än grundlag för public service

Public service-utredningen har möjligheten att stärka public service-bolagens självständighet på riktigt.
Ledare • Publicerad 11 mars 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Redan innan den parlamentariska public service-utredningen har inlett sitt arbete under ledning av tidigare KD-ordföranden Göran Hägglund utbryter ett sandlådekrig som påminner om ett sämre tv-program.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) ger ordföranden för kommittén Göran Hägglund goda möjligheter att föreslå ett tydligare oberoende för Sveriges Television, Sveriges Radio och utbildningsradion.
Kulturminister Parisa Liljestrand (M) ger ordföranden för kommittén Göran Hägglund goda möjligheter att föreslå ett tydligare oberoende för Sveriges Television, Sveriges Radio och utbildningsradion.Foto: Marko Säävälä/TT

Socialdemokraternas Lawen Redar sågar direktiven i tidningen Altinget - och kritiserar att frågan om ett grundlagsskydd för public service inte omfattas av direktiven.

Ja, Redar har en poäng med tanke på att regeringen samtidigt bereder ett grundlagsskydd för aborter. Det är en användning av grundlagen som är främmande för vår konstitutionella tradition.

Motivet för ett grundlagsskydd för public service handlar egentligen mer om att markera distans till den radikala högerpopulismen och framstå som den liberala demokratins försvarare än att konkret stärka mediernas självständighet. Förespråkarna för att bolagen regleras i grundlagen har i själva verket samtidigt inte lämnat förslag på hur de inslag av möjlig politisk styrning som finns i dag kan begränsas.

Men en noggrann läsning av direktiven visar att partiernas representanter i kommittén i själva verket har fått goda förutsättningar av regeringen att lämna förslag på hur den egentliga självständigheten kan stärkas.

Utredningen ska komma med förslag på hur ”uppdraget ska regleras” och är fri att föreslå lagstiftning. Därmed öppnas för en helt ny lag om public service som rimligen måste innehålla paragrafer som reglerar också förvaltningsstiftelsens ägande och verksamhet och relationerna mellan regering-stiftelse-bolagsstyrelser och ledning.

”Därmed öppnas för en helt ny lag om public service som rimligen måste innehålla paragrafer som reglerar också förvaltningsstiftelsens ägande och verksamhet och relationerna mellan regering-stiftelse-bolagsstyrelser och ledning.”

I dag anses Förvaltningsstiftelsen - den formella ägaren - vara garanten för självständighet som en brygga mellan bolagen och regeringen. Men det är regeringen som ska godkänna ändringar i SVT och SR:s bolagsordning, inte bolagsstämman där ägarna representeras. Dialoger mellan regeringen och SVT/SR sker vanligen direkt med verkställande direktörer när det är ordföranden som företräder bolag i ägardialoger.

Det kan tyckas vara bagatellartade frågor. Men poängen är att den grundlagsreglering som varit uppe på riksdagens bord och avvisats först och främst hade haft en symbolisk funktion medan konkreta problem med bolagsstyrningen som kan påverka bilden av självständighet hade bevarats för att inte säga konsoliderats.

De som förordat ett grundlagsskydd har samtidigt inte sett något problematiskt i att regeringen exempelvis har sista ordet i frågor som rör förhandsprövning av public service bolagens nya tjänster. Till minnet hör också att för bara något år sedan satt flera riksdagsledamöter i ägarstiftelsens styrelse. Och något längre tillbaka i tidens hölls mötena i riksdagshuset!

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) har öppnat för dialog och samförståndslösningar när hon valde att tillsätta en parlamentarisk kommitté i public service-frågan istället för en enmansutredare. Initiativet förtjänar en bättre respons än ett fortsatt sandlådekrig.

Martin TunströmSkicka e-post
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.