Alternativ radikalism i regnbågens alla färger

Regeringen borde tala mindre om den sjätte januari och mer om den sjätte mars.
Ledare • Publicerad 11 mars 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Det var inte bara högerextremister i demonstrationen, vilket det dock framställs som av vissa.
Det var inte bara högerextremister i demonstrationen, vilket det dock framställs som av vissa.Foto: Henrik Montgomery/TT

I helgen blev det stor uppståndelse kring den otillåtna demonstrationen mot pandemirestriktionerna, som hölls i Stockholm under lördagen sjätte mars. Hundratals deltog. Flera menade att hela pandemin är en bluff eller något orkestrerat av människan. Om två helger planerar de ytterligare en protest.

”Tusenmannamarschen”, ett amalgam till protest, visar hur disparata, radikala rörelser kan förenas i en delad tro på konspirationsteorier samt skepsis mot vetenskap och media.

Aktionen, som urartade och ledde till ett halvt dussin skadade poliser, samlade deltagare från både höger och vänster. Alltifrån högerextremister till new age-anhängare. På skyltar syntes både invandringskritiska slagord om ”återvandring” såväl som hippie-artade budskap om kärlek och fred.

Det hela demonstrerar något intressant. Radikaler, oavsett om de är höger eller vänster, har många gemensamma beröringspunkter trots ideologiska skillnader. Spridandet av fake news, konspirationsteorier, och tvivel på läkemedelsvetenskapen är ingalunda något som angår blott en enda grupp.

Men lyssnar man på den politiska debatten får man ibland det intrycket. Regeringsföreträdare i Sverige har försökt slå mynt av stormningen av Kapitolium. De talar dramatiskt om händelsen som ”den sjätte januari”, i paritet med elfte september. I deras politiska användning av denna amerikanska tilldragelse, vars deltagare präglades av just konspirationsteorier och högerextremism, är det ett varnande exempel på vad svenska inrikespolitiska förändringar påstås leda till i längden.

Men som detta nyliga och betydligt närmare exempel visar är extremism, konspirationstänkande och våldsamma demonstrationer inte något som kännetecknar endast högerradikaler.

Och i synnerhet måste det sägas att detta inte är något som präglar den svenska borgerligheten.

Det tål att sägas: Länge var det främst från diverse vänsterhåll som sådant som vaccinmotstånd spreds. I vissa miljökretsar har det funnits en utbredd tro på alternativa mediciner – kontra den etablerade vetenskapen – och där har även idéer om elallergi och 5G-motstånd frodats. Inom Miljöpartiet har flera företrädare, bland annat en riksdagsledamot, tidigare gett uttryck för tron ”chemtrails”: idén om en sammansvärjning av stater vars flygplan släpper ut kemikalier i dunkla syften.

Med namnet tusenmannamarschen leds tanken till föreställningar om folkets sanna företrädare, men också till Martin Luther Kings miljonmannamarsch för medborgerliga rättigheter. Men folkskaran i Stockholm har föga med fredspristagaren att göra. De har snarare mer gemensamt med Kapitoliumstormarna.

Här finns ett genuint problem regeringen skulle kunna markera mot. I stället för att fäktas mot hjärnspöken och låtsas att de borgerliga skulle vara trumpister.

Thomas HermanssonSkicka e-post