Kultur

Pierre Edström (L): Kulturen är ett vaccin mot odemokratiska krafter

Kultur Artikeln publicerades
Pierre Edström tycker att kulturen är ett livsviktigt vaccin mot de extremistiska krafter som i dag hotar demokratin och yttrandefriheten. På fritiden sjunger han i sin frus kör Vox Communis.
Foto: Mats Holmertz
Pierre Edström tycker att kulturen är ett livsviktigt vaccin mot de extremistiska krafter som i dag hotar demokratin och yttrandefriheten. På fritiden sjunger han i sin frus kör Vox Communis.

Kulturen i valet: Vilka vallöften är kandidaterna till landstingets kulturnämnd ­beredda att ge och hur ­intresserade är de själva av kultur? I en serie ­artiklar frågar vi ut politikerna inför valet. I dag har turen kommit till Pierre Edström, Liberalerna.

Artikelserie

Kulturen i valet

Del 2: Pierre Edström, Liberalerna

Vi träffar politiker som ansvarar för den regionala kulturen genom samverkan med länets regionala kulturverksamheter, kommunerna, Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och Statens kulturråd.

Visa mer...

1 Vilken blir den viktigaste kulturfrågan under nästa mandatperiod?

- Nu handlar det framför allt om att slå vakt om en fri kulturverksamhet, som inte är styrd av politiken. Det är oerhört viktigt för demokratin och yttrandefriheten. I dag finns det tyvärr starka extremistiska krafter som som vill gå in och detaljstyra både kulturen och media. Vår största utmaning framöver är att slå vakt om kulturell mångfald.

2 Hur ska det gå till?

- Genom att stimulera till så många kulturella rörelser som möjligt. Vi måste hålla emot de extrema krafterna och visa att alla växer av kultur.

3 Hur ska den regionala kulturen finansieras?

- Dels av regionen, dels av staten. Från och med nästa år försvinner landstingets kulturnämnd. Kulturfrågor ska ligga under en regional utvecklingsnämnd. Det är bra att man ser kulturen som en regional utvecklingskraft. Men samtidigt är det viktigt att man tillsätter personer i den nya nämnden som är bra på kultur och känner ansvar för kulturen.

Det finns en styrka i att kulturinstitutionerna får fasta anslag. För stor andel projektpengar är inte bra. Då finns det stor risk att politiker sitter och dömer vad som är bra och dålig kultur. Kulturinstitutionerna kan aldrig bli självfinansierande. Men det är viktigt att politikerna inte går in och petar i kulturen.

4 Hur stor är den regionala kulturbudgeten?

- Av de cirka 78 miljoner som går till kultur i länet är drygt 30 miljoner statliga. Resten är regionala medel.

5 Vill ditt parti satsa mer, lika mycket, eller mindre på kulturen under nästa mandatperiod?

- Landstingets kulturanslag ligger på en rimlig nivå i dag. Just nu ser jag inte att vi har möjlighet att satsa mer på kulturen. I så fall måste man ta från någon annan verksamhet, och det kan vi inte göra. Men på sikt måste vi politiker se över stödet till kulturen, inte minst mot bakgrund av hotet mot demokratin och yttrandefriheten.

6 Är det något särskilt du vill framhålla om ditt partis regionala kulturpolitik?

- Kultur är ett vaccin mot odemokratiska krafter. Det är särskilt viktigt med kultur för barn och unga och att sprida kulturen till hela länet, bland annat genom fria kulturresor för barn och unga.

7 Något mer ni vill satsa på?

- Vi vill utveckla kopplingen kultur-hälsa. Vi har haft en del sådana projekt i både vården och omsorgen och sett vad kulturen betyder för människors hälsa och livskvalitet.

8 Har du något konkret vallöfte till kulturlivet i länet?

- Så länge vi liberaler finns med i landstinget, kommer vi att slå vakt om den fria kulturverksamheten. Vi kommer inte gå med på att politiker går in och styr vem som ska ha pengar och till vad.

9 Varför är det så tyst om kulturen i valdebatten?

- I landstinget är det vårdfrågorna som föranleder de stora diskussionerna. Men det är livsfarligt att ta kulturen för given. Där borde vi politiker föra mer diskussion, mot bakgrund av hotet mot demokratin och yttrandefriheten.

Fakta

Pierre Edström (L)

Ålder: 59 år

Bor: I Kalmar

Familj: Frun Birgitta Axelsson Edström verksamhetsutvecklare på Sensus, en son och en dotter, en bonusdotter, alla vuxna

Jobbar med: Oppositionslandstingsråd

Politisk bakgrund: På 70-talet medlem i FPU och studentpolitiker i Linköping. Från slutet av 80-talet kommunpolitiker i Kalmar. Landstingspolitisk sekreterare från 1992. Oppositionslandstingsråd från 2009.

Senaste konsert: Vårkonsert i Algutsrums kyrka med kören Vox Communis som leds av min fru och där jag själv medverkade. Jag är också en rätt flitig besökare i kyrkan, som ju också är en kulturbärare och har mycket musik. Någon annan konsert har jag inte varit på på ett tag.

Senaste konsert med Camerata Nordica? Det var länge sedan, innan gamla Camerata Nordica splittrades.

Senaste scenkonstföreställning? Sara Glasers avskedsföreställning på Byteatern i våras.

Senaste konstutställning: På Kalmar konstmuseum i tjänsten i våras. Utanför tjänsten var jag på konstmuseet i vintras. Jag minns inte vad utställningen hette, men det handlade bland annat om Svarta Sara.

Senaste besök på länsmuseet: Kronan-utställningen med mitt barnbarn i våras.

Senaste besök på Virserums konsthall? Jag har nog inte varit där på tio år, skam till sägandes.

Senaste besök på Ölands Museum Himmelsberga: För sju-åtta år sedan när sonen spelade teater med Theatre Fruticosa.

Senaste film: Den nya Mamma Mia-filmen. Oerhört kulturellt! Men jag måste ju vara ärlig. Jag är inte storkonsument på bio. Men ibland hyr vi film.

Vilket konstnärligt verk önskar du att du var upphovsman till? Bohemian Rhapsody med Queen. Det räknas om ett av de allra största musikverken i dag, med många olika musikstilar. Apropå mångfald alltså.

Vilken form av kultur är du själv mest intresserad av? Framför allt musik. Och körsång.

Utövar du själv någon konstart? Jag sjunger i min frus kör Vox Communis.

Visa mer...