Hela Småland blir ett designarkiv när okända berättelser lyfts fram

Trådtjack. Glödritade tavlor. Glas sölat på fritiden. En lappad och lagad jacka. Är det här verkligen design?
Utställningen ”Här omkring,” en del av det treåriga projektet ”Lära om arkivet”, vill rucka på våra föreställningar. Och bredda tankarna kring design.
Foto: Mikael Eklund