”Varför vill inte Persson att tiggarna ska diskuteras?”

Kalmar Artikeln publicerades

EU-migranternas bosättning vid Salve måste komma upp till politisk diskussion. Det anser bland andra Kajsa Hedin (M).

I en interpellation till kommunalrådet Johan Persson (S) undrar hon nu varför han inte har fört upp frågan på den politiska agendan.

Tiggarna vid Salve vållar stor debatt, men någon politisk diskussion har inte förekommit, enligt Hedin. Att upplåta Salvestaden har i stället främst endast varit ett informationsärende.

”Det har sagts mig att kommunstyrelsens ordförande konsekvent avhållit sig från initiativ för att ta upp frågan om EU-migranters boende på den politiska dagordningen”, skriver Kajsa Hedin i sin interpellation.

  Men boendet innebär ”så många konsekvenser som berör så många olika kommunala beslutsinstanser att det också måste ges politiska riktlinjer som förvaltningar kan följa”.

  ”Utan en öppen diskussion finns det en risk att det uppstår en arena för allehanda populism och fördomar.”

  Johan Persson (S) hänvisar dock till ett arbetsutskottsmöte i början av juni där frågan var uppe, vilket Moderaterna ”medvetet eller omedvetet” tycks ha glömt.

  Tiggarna erbjöds plats vid Salvestaden efter att Stensö camping började användas för campinggäster i stället. Vid Salve bor nu 23 EU-migranter som får tillgång till toalett och tvättmöjligheter förutom den gamla receptionen.

  LÄS MER:

  28 juli: Svårt att lösa problem med tiggare i Kalmar

  25 juli: Tiggare väcker starka känslor i Kalmar

  24 juli: Tiggarna: "Vi är inte farliga"

  21 juli: Hästar flyttas efter oro vid Salvelägret

  21 juli: "Tjänstemännen får styra"

  10 juli: EU-migrant tjuvred på häst vid Salve

  21 maj: Salve öppnas för tiggare