Tumme ned för ny landstingsbudget

Kalmar län Artikeln publicerades
Barometern 17 oktober 2017.
Barometern 17 oktober 2017.

”Skönmålande” och ”innehållslös”.

Oppositionen i landstinget är inte imponerad av majoritetens budgetförslag.

Den rödgröna majoriteten i landstinget har lagt sitt budgetförslag på bordet. Oppositionspartierna läste snabbt igenom förslaget och reaktionerna är inte positiva.

– Tomma tunnor skramlar mest. Majoritetens landstings- och regionbudget är oerhört skönmålande, där de undviker att berätta hur de ska få bukt med de växande vårdköerna och hur de ska hantera de bemannings- och personalbekymmer som är ett av de största problemen i sjukvården i dag. Det finns heller inget som handlar om utvecklingen för framtiden, utan bara gamla hjulspår och repetition av tidigare budgetar, säger Malin Sjölander (M).

Sverigedemokraternas ledamot i landstingsstyrelsen, Claus Zaar, saknar framför allt en aktiv personalpolitik.

    – Det saknas tillräckliga åtgärder för att på allvar komma till rätta med bristen på sjukvårdspersonal. Majoriteten låter vårdplatser förbli stängda och många människor saknar fortfarande fast läkarkontakt. I budgeten finns inga åtgärder för att minska det svällande pappersarbetet.

    Centerpartiets landstingsråd, Christer Jonsson, vill se en satsning på fler läkare till länet.

    – Att man klarar av att producera över 70 sidor text om hur landstinget ska utvecklas, utan att med en rad nämna fast läkarkontakt är utan tvekan en prestation. Men inte en prestation att vara stolt över och skryta med. Tvärtom, säger Christer Jonsson.

    Från Kristdemokraternas inriktas kritiken främst på hur majoritetspartierna beskriver verkligheten inom sjukvården.

    – Under hela året har både medarbetare och de fackliga organisationerna varit ovanligt tydliga med landstingets brister i arbetsmiljö. Dessa grundar sig främst i dålig bemanning. Jag sätter större tilltro till Vårdförbundets verklighetsbeskrivning, som stämmer överens med vad jag själv bevittnat, än Anders Henrikssons skönmålning. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, säger Gudrun Brunegård (KD).