KD föreslår: Tillfälligt stopp för nybyggd vindkraft

Mortorp Artikeln publicerades

Krisen för Sveriges mjölkbönder och problemen med att bygga ut vindkraften. Dessa två, helt olika, frågor låg på bordet när riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) besökte Kalmar.

I Mortorp utanför Kalmar kämpar de boende mot både planerna på att bygga fler vindkraftverk och för att minska bullret från befintliga verk.

På måndagen fick Jan Herstad, ordförande i aktionsgruppen Vindkraftsverkens konsekvenser, lyfta problemen både med KD:s gruppledare i Kalmar, Christopher Dywik, och riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD).

  – För mig är frågan om vindkraftverket väldigt viktig. Vi ska inte ge några nya tillstånd för vindkraftverk innan vi har rett ut de problem vi har med de verk vi har idag, säger Christopher Dywik.

  Även Magnus Oscarsson är tveksam till att den snabba utvecklingen av vindkraften kan fortsätta i samma takt. Detta trots att det var Alliansregeringen som initierade satsningen på utbyggd vindkraft.

  – Vi säger inte nej till vindkraft i dag, det gör vi inte till kärnkraft heller. Men nya etableringar måste ske med försiktighet, det är exempelvis oerhört viktigt att ta del av vad de närboende tycker och sedan ta hänsyn till deras åsikter, säger Magnus Oscarsson.

  Under snabbvisiten i Kalmar passade Magnus Oscarsson på och besökte en av kommunens ekomjölkgårdar.

  – Vi har i dag en oerhört tuff situation för våra mjölkbönder, fem-tio mjölkbönder i Sverige lägger av, varje vecka. På lite sikt får det väldigt negativa för hela jordbruksnäringen. Mjölkkorna är på sätt och vis ryggraden i hela jordbruksproduktionen, därför har vi i vårt budgetförslag en mjölkmiljard, ett riktat ekonomiskt stöd direkt till mjölbönderna, säger Magnus Oscarsson.

  Förutom ett öronmärkt stöd till mjölkbönderna för att överleva den akuta krisen vill Magnus Oscarsson att regeringen omfördelar pengar i statsbudgeten, ta pengar från anslaget till Jordbruksverket och istället satsa dem som till mjölkproduktionen.

  – Vi måste agera på något sätt, så illa som läget är för mjölkbönderna nu har det aldrig varit tidigare. Och vi talar om att stödja en hel näring, vi talar om arbetstillfällen och möjligheten för landsbygden att leva. Men för att klara det måste vi göra något nu direkt, så allvarlig är situationen, förklarar Magnus Oscarsson.