Stugtätt på Stensö nya campingplats

Kalmar Artikeln publicerades

I dag finns 15 stugor på Stensö camping. Om några år kan de bli 90 stycken. Detaljplanen är klar och har fått klartecken av samhällsbyggnadsnämnden.

Det är kommunen som äger campingen och en vilja att modernisera har funnits en längre tid. När en ny arrendator, Nordic Camping, tog över kontraktet påskyndades arbetet med att höja standarden. Nu har en ny detaljplan fått klartecken av samhällsbyggnadsnämnden.

Planen medger att 75 nya stugor, med vatten, avlopp och upp till tre meter i nockhöjd, får byggas på området i väster som i dag används av långliggare. Stugorna får vara maximalt 45 kvadratmeter stora. Campingområdet utökas också något.

Vidare skapas en ny parkeringsplats med runt 40 platser på den före detta vändplatsen för bussar norr om Stensöbron. Det kommer att bli en utbyggnad av motionsspåren och allmänheten ska kunna röra sig genom campingområdet.

    – Det blir en ny infart till Stensöområdet. Sedan utvecklar vi motionsslingan och vi kommer att titta på om vi kan göra ett kommunalt naturreservat också, säger Mattias Adolfson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

    Detaljplanen tillåter också att Stensötorpets restaurang får byggas ut, men utbyggnaden ska hålla samma stil som befintliga byggnader. Den mindre stugan norr om restaurangen q-märks.

    I de delar där campingområdet utvidgas kommer större ekar att skyddas i största möjliga mån, enligt beslutet.