Stort möte om romernas situation

Kalmar Artikeln publicerades
Katarina Borgemo, diakon inom Stadsmissionen.
Foto:Mats Holmertz/Montage
Katarina Borgemo, diakon inom Stadsmissionen.

Romernas situation var ämnet för dagen när man samlades till en förutsättningslös diskussion på måndagen i stadshuset.

Ett flertal romer är redan tillbaka i Kalmar efter juluppehållet och fler är på väg.

– Vi vet att ett antal är på väg hit från Rumänien. Och vi är överens om att vi måste kraftsamla och försöka hjälpa dem, förklarar Katarina Borgemo, diakon inom Stadsmissionen.

Förutom politiker och tjänstemän från kommunen fanns Stadsmissionen, Svenska kyrkan, Lorensbergskyrkan, Rädda barnen, Röda korset och socialförvaltningen på plats för att diskutera.

  – En arbetsgrupp ska tillsättas för att se över vilka alternativ vi kan och har att erbjuda.

  Ett studiebesök ska göras i Växjö där man tittar på hur frågan lösts där.

  – I Växjö samarbetar kommunen med diakonicentrum. Det innebär att man har ett 20-tal platser i ett boende dit kvinnor och äldre män har förtur under vintermånaderna.

  Katarina Borgemo tror att något liknande skulle kunna skapas här.

  – Arbetsgruppen ska komma fram till vilken nivå vi ska lägga oss på. Men det blir säkert bara en basnivå vilket innebär att det ska finnas ett boende att erbjuda när det blir för kallt.

  Hon tycker att det är bra och positivt att man äntligen har börjat samtala om frågan nu.

  – Kommunens politiker och tjänstemän famlar och vet inte hur de ska ställa sig, men kanske kan vi tillsammans hitta vägar att hjälpa den här utsatta gruppen. De fogar sig eftersom de alltid varit vana att göra det. De räknar inte med att få hjälp av någon instans.

  Varje vecka har man en träff i Lorensbergskyrkan. Stadsmissionen bjuder på mat och gemensam samvaro. Romerna pratar mycket om att de vill jobba.

  – Vi har funderat i termer som ett bemanningsföretag i form av en ekonomisk förening, säger Katarina Borgemo. Där skulle man kunna erbjuda enklare jobb som trädgårdsarbete, städning eller vad som helst. Romerna skulle tjäna pengar och folk få hjälp med enklare arbeten.

  Hon är väldigt glad över att samtalet äntligen kommit till stånd med alla inblandade.

  – Sen har väl Stadsmissionen lite högre ambitioner än att bara se till att romerna har tak över huvudet. Men det här är en start och vi tror på ett samarbete.