Steve Sjögren polisanmäls

Kalmar Artikeln publicerades

Steve Sjögren (S) polisanmäls. Jonas Löhnn (MP), Jimmy Svensson (MP) och Anna-Britt Wejdsten (FP) anmäler KSRR:s förbundsordförande för beslutet att sparka Martin Herold.

Steve Sjögren (S) klarade sig ifrån en polisanmälan under fullmäktigemötet förra månaden. Nu blir han anmäld i alla fall. Det är den förre ordföranden som anmäler den nuvarande.
– Vi försökte vid förbundsfullmäktigemötet men då fick vi inte politikerna med oss. Sjögren röstade också i frågan som gällde honom själv. Nu gör vi så här i stället, det är kanske det enda återstående sättet att få honom att förstå att han bör avgå, säger Jonas Löhnn (MP).

Varken Anna-Britt Wejdsten (FP) eller Jonas Löhnn (MP) blev informerade om Steve Sjögrens beslut att sparka förbundschefen Martin Herold trots att de tillhör styrelsen. De två tillsammans med Jimmy Svensson gör nu polisanmälan där rubriceringen är antingen förskingring eller trolöshet mot huvudman. Jonas Löhnn är noga med att påpeka att han gör detta som privatperson.
– Jag vill påpeka att jag inte har något emot Steve Sjögren som person. Det är hans maktutövning som vi reagerat på och vill ha juridiskt granskad, säger han.

Miljöpartiet hade tidigare ett gruppmöte där frågan om polisanmälan kom upp. Majoritetsbeslutet blev att inte polisanmäla. Ändå valde två medlemmar att göra det.
– Detta är inte partilinjen. Det vill jag noga understryka, säger kommunalrådet Anna Thore (MP).
Jonas Löhnn säger att han gör detta som privatperson. Är det möjligt att agera utan partitillhörighet i den här frågan?
– Nej det är det inte. Man kan inte välja när man ska vara privatperson eller partimedlem.
Barometern har tidigare skrivit om sprickan i Miljöpartiet. Hur är det egentligen?
– Det är tråkigt att hela tiden svara på den här typen av frågor i?stället för att diskutera vårt partis politik.

    Och huvudpersonen själv då: Hur upplevde du att bli polisanmäld?
    – Jag har ingen kommentar, polisutredningen får ha sin gång, säger Steve Sjögren.