Start för lokalt terrormotstånd

Kalmar Artikeln publicerades
Mona Sahlin (S), nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, är på riksturné och berättar om vikten av samarbete för att motverka radikalisering. Nu har turen kommit till Kalmar. – Det vi ser är ett rikt, sofistikerat otäckt terrornätverk som ger upp propaganda där man kan se hur isiskrigare gullar med kaniner på ena sidan och hur de halshugger någon på nästa. Det här är inte vad som helst, säger hon.
Foto:Anders Johansson
Mona Sahlin (S), nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, är på riksturné och berättar om vikten av samarbete för att motverka radikalisering. Nu har turen kommit till Kalmar. – Det vi ser är ett rikt, sofistikerat otäckt terrornätverk som ger upp propaganda där man kan se hur isiskrigare gullar med kaniner på ena sidan och hur de halshugger någon på nästa. Det här är inte vad som helst, säger hon.

Barn som säger att kristna ska dödas. Extremt våldsamma filmklipp på ungdomars datorer. Propaganda på fritidsgårdar. Tecknen på att radikalisering i Kalmar med omnejd pågår blir allt fler.

I dag, tisdag, träffades över 180 socialarbetare, skolpersonal, poliser och politiker på Kalmar teater för att lyssna till Mona Sahlin (S), nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, säkerhetspolisen, försvarshögskolan och samtal om vad som kan göras på det lokala planet.

– Jag är ingen åsiktspolis. Man får ha radikala åsikter och man får vara ung och förbannad. Men de som vi tar oss an är de som tar till våld. Det är ett hot mot demokratin, säger Mona Sahlin.

Samordningen arbetar mot tre sorters extremism: högerextremism, vänsterextremism och våldsam jihadism där den sistnämnda nästan ritat om kartan för Säpos verksamhet. Men det räcker inte. Att engagera hela samhället är en del av strategin och Sahlin har sedan hon fick uppdraget i somras besökt runt 60 kommuner.

  Kruxet är att fånga upp ungdomar som funderar på att åka i väg innan de står på flygplatsen. I dagsläget är det mellan 260 och 300 svenska medborgare som rest. 40 procent av dem är kvinnor. Från USA är antalet frivilliga krigare 150 och från England 700.

  Att resa för att kriga är inte längre ett storstadsfenomen. Förutom faran för individen ställs frågan vad stridstränade återvändare har för planer. Mona Sahlin menar att det behövs så väl straffande åtgärder som förebyggande.

  – Vi måste ha ett avhopparstöd. Det är superviktigt.

  Kalmarpolisen uppmärksammade problematiken efter det att två IS-flaggor hängts upp i Smedby i somras. Man har ingen direkt indikation på att det pågår aktiv rekrytering men utgår från att det finns ett mörkertal. Socialtjänsten känner till enstaka personer som rest, eller rest och kommit hem igen. Kjerstin Brandt, skolkurator på gymnasieförbundet, tycker det är dags för större fokus.

  – Det tittas mycket på våldsamma videoklipp. Det kan vara en variant på skräckfilmstittande men det här är ju specifika verkliga händelser. Jag jobbar mest med hedersfrågor men de är kopplade till extremism, säger hon.

  I en av grannkommunerna skakades personalen på en skola när först två mindre barn vägrade rita svenska flaggan och en diskussion bröt ut i klassrummet om hur alla kristna skulle dödas. Säpo kontaktades och skolpsykologen rådde att överösa barnen med kärlek.

  Linus Vandrevik, fritidsgårdschef i Kalmar, ser hur propaganda och musik med våldsamma texter flyttat in på fritidsgårdarna.

  – Vi ligger efter som vanligt. Det är svårt att reagera snabbt. Det är vårt problem. Men den här dagen är ett startskott, säger han.

  Fakta

  Sahlins åtgärdspaket mot extremism

  Stärka och stödja samverkan mellan berörda aktörer

  Genomföra utbildningsinsatser. Redan i dag finns "samtalskompassen" på nätet.

  Avhopparstöd.

  Inrättandet av en anhörigtelefon dit anhöriga eller vänner kan vända sig för stöd och råd, är på gång.

  Stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt.

  Inrätta referensgrupper.

  Visa mer...