Sorteringsanläggning sprider glädje på KSRR

Moskogen Artikeln publicerades
Foto:Anders Johansson

Den nya maskinen fungerar och avtalet är undertecknat.

KSRR:s ledning drar en lättnades suck efter år av huvudvärk på grund av en sorteringsmaskin som inte hållit vad den lovat.

I fyra veckor har den helt nya optiska sorteringsmaskinen, som skiljer de gröna avfalls­påsarna från resten, studerats nogsamt så att det verkligen är helt säkert att den gör jobbet. Och det gör den.

Påsarna svischar fram på bandet och är de gröna sugs de ut med blixtens hastighet och hamnar på bandet som leder fram till slurrymaskinen. Resten fortsätter mot kvarnen som maler ner soporna ­inför avfärden mot Cementa i Degerhamn.

Jan Fors, vd för KSRR, Kalmarsundsregionens renhållare, är lättad.

  – Hösten 2016 rev vi ut den gamla maskinen. Nu står vi äntligen här med en väl fungerande anläggning. Det är inte utan lättnad och tidplanen har hållits med råge, säger han.

  Det finns bara två leverantörer av optiska avfallssorterare; SpiralTrans som levererade den första maskinen, och Optibag som står för den nya.

  På plats för att skriva ­under avtalet med KSRR fanns Stefan Holmertz, vd för Optibag. Han har med intresse följt händelse­utvecklingen i Kalmar.

  – Lokalerna här är ­designade för vår anläggning. Vi projekterade den, men förlorade i den ­offentliga upphandlingen till en annan leverantör som lovade mer än den kunde hålla. Vi har en ­rationell sorteringsmetod som vi vet fungerar. Vi har byggt 25 anläggningar och vår största fiende vid upphandlingar är vår egen kunskap. Vi fick en chans att återerövra anläggningen när upphandlingen gjordes om, säger Stefan Holmertz.

  När avtalet skrevs på ­inför fullt pressuppbåd var det under koncen­trerad tystnad, och sedan glädje.

  – Ni kan inte ana hur lycklig förbundschefen är i detta ögonblick, säger Jan Fors.

  KSRR har betalat 30 miljoner kronor för den nya sorteringsmaskinen. I årsbokslutet för 2016 är den skrotade maskinen redovisad som en förlust om 18 miljoner kronor. Men både Jan Fors och Steve Sjögren (S), ordförande i KSRR, tror att de har en god chans få rätt i domstol och få in de 26 miljoner kronor som SpiralTrans stämts på.

  – Jag är ganska trygg i att vi inte kommer att förlora, säger Fors.

  Den nya optiska sorteringsmaskinen står på plats och rullar med full kapacitet sedan sex veckor. 100 ton osorterat hushållsavfall körs igenom anläggningen varje dag, måndag till fredag.

  Minst 95 procent av de gröna påsarna hamnar på rätt ställe. Allt går som tåget.

  Nu ser kommunalförbundet framåt. Tankar finns på att även tidningar ska kunna sorteras ut och slängas i den vanliga ­soptunnan och sorteras ut i Moskogen. På sikt kan det bli fler färger på påsarna.

  Fakta

  Det har hänt

  Problemen med Spiral-Trans maskin kunde konstateras redan under testperioden under våren 2015.

  Sopor började sorteras manuellt. Samtidigt inleddes förhandlingar med SpiralTrans. När företaget fick franska ägare gick samtalen i stå och KSRR stämde ägarna.

  I våras togs beslutet att investera i en ny anläggning och i höstas revs den gamla ut.

  Visa mer...