Sökkritik - exemplet Google

Kalmar Artikeln publicerades

Post-sanningar, fake news och alternativ fakta. Det du ser, läser eller lyssnar på påverkar din syn på världen. Demokratin bygger på åsiktsfrihet och egna ställningstaganden och i det nya medielandskapet måste vi kritiskt kunna granska information och värdera vilka intressen som kan ligga bakom ett budskap. Källkritik är utan tvekan en demokratifråga. Bibliotekarierna i Kalmarsunds gymnasieförbund guidar dig i Barometerns Källkritik-skola.

Söktjänsten Google är både lätt och snabb att använda, men filtrerar och sorterar våra sökresultat efter vad vi förväntas vara intresserade av. Detta baseras på vår tidigare aktivitet på nätet och riskerar påverka vår syn på världen.

När vi vill veta något, kollar de flesta av oss på nätet. Vi googlar. Smidigt och enkelt hittar vi recept och busstider. Men i frågor där vi ska ta ställning - samhällsproblem, hälsa, politik - måste vi vara aktsamma på såväl vinklingar och direkta felaktigheter som på egna förutfattade meningar. En viktig del av källkritiken kallas sökkritik - att förstå hur nätets söktjänster kan filtrera vår bild av världen.

När vi googlar matchas våra sökord mot sidor på nätet. Resultatet visas sedan i en träfflista där söktjänsten avgör i vilken ordning länkarna presenteras. Liksom andra kommersiella företag vill Google hålla kunderna nöjda och det gör de bäst genom att förutspå vilken information vi föredrar. Det lyckas av allt att döma, för Google dominerar marknaden stort, den svenska med hela 95 procent. Naturligtvis spelar de ord vi söker med stor roll. Men redan innan vi sökt påverkas vårt val av sökord genom att söktjänsten föreslår lämpliga fortsättningar på det ord vi skriver. Våra sökresultat och hur de rangordnas i träfflistan, anpassas också efter var i världen vi är, våra tidigare sökningar, länkar vi klickat på förut och hur länge vi stannat på en webbplats. Forskning visar att vi nästan alltid väljer de översta träffarna i listan. Vilka träffar Google väljer påverkar alltså vilken information vi får, eftersom vi sällan scrollar ner på sidan eller går vidare till sidan 2, utan väljer de träffar vi direkt ser på skärmen. Ett neutralt internet finns alltså inte, snarare ditt eller mitt internet där samma innehåll får olika relevans.

  Googles strävan att ge oss skräddarsydda träfflistor medför att vi serveras den information och de nyheter vi tilltalas av och att vi innesluts i en slags bubbla av åsikter som förstärker de vi redan har. I denna filterbubbla riskerar vi att alltmer sällan exponeras för motargument och andra infallsvinklar. Detta kan leda till krympande perspektiv och bidra till ökande polarisering mellan olika grupperingar.

  Internet är dock ofantligt mycket större än det som presenteras av Google, som bara har möjlighet att söka av vissa sorters sidor på nätet. Miljontals träffar säger ändå något om hur stort internet är. En viktig del av sökkritiken är att förstå vilken slags information vi inte kan få fram via Google. Där kan vi söka i den synliga webben, som webbsidor, öppna diskussionsforum och bloggar. Den djupa webben kommer vi däremot inte åt, alltså innehållet i databaser eller tjänster som kräver inloggning, och givetvis inte heller analogt material såsom böcker och artiklar från en hel del tidskrifter. Beroende på ämne kan vi helt missa viktig och angelägen information, om vi bara googlar.

  Filterbubblor är kanske inget nytt fenomen, men i den digitala tidsåldern blir de tydligare och snävare. Vi måste själva ta ansvar att röra oss utanför dem genom att medvetet söka upp nya perspektiv och motargument, för att inte låta åsikter vi är övertygade om stå oemotsagda. Vi kan pröva olika söktjänster, diskutera och fråga andra om hur de gör eller gå till närmaste bibliotek för att få hjälp och tips. Men det viktigaste är kanske kunskapen om hur ens världsbild kan påverkas av olika filter och att alltid hålla samtalet levande.

  Fakta

  Söktips

  Kommunens bibliotek tillhandahåller ofta olika databaser

  Testa andra söktjänster, t.ex. StartPage.com

  Rensa din historik på datorn

  Optimera din googlesökning genom att använda olika sökord och kombinationer

  Titta längre ner än de översta träffarna

  Begreppslista:

  Filterbubbla: när söktjänster eller sociala medier personanpassar vårt digitala flöde visas det som vi antas vara intresserade av. Det kan resultera i att vi inte ser t.ex. en del nyheter eller åsikter.

  Söktjänst: en webbplats som erbjuder möjlighet att söka på Internet

  Sökmotor: ett dataprogram i söktjänsten som söker och katalogiserar sidor på nätet

  Källor: Statens medieråd, Viralgranskaren, iis.se

  Visa mer...