Snart kan brandstationen göras om till bostäder

Kalmar Artikeln publicerades
En tidig visualisering av brandstationen sedd från Norra Kanalgatan. Sedan dess har förslaget delvis förändrats.
Foto: Atrio Arkitekter
En tidig visualisering av brandstationen sedd från Norra Kanalgatan. Sedan dess har förslaget delvis förändrats.

Planerna på lägenheter och kontorslokaler i gamla brandstationen blir allt mer verklighet.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan.

Efter att ha varit ute på ett andra granskande fick förslaget till detaljplanen, där brandstationen ingår, grönt ljus i samhällsbyggnadsnämnden. Nu väntas planförslaget dyka upp för antagande på fullmäktiges sammanträde den 18 juni.

Enligt planförslaget bevaras den äldre delen av brandstationen exteriört men inuti byggnaden görs nedervåningen om till kontorslokaler medan våningarna från andra planet och uppåt görs om till bostäder. Med en påbyggnad på det befintliga parkeringsdäcket mot Larmgatan rör det sig om ett 40-tal bostäder. Dessutom ska det byggas en paviljong i hörnet Kanalgatan/Larmgatan.

fakta

Gamla brandstationen

Enligt planbeskrivningen byggdes brandstationen 1905 efter ritningar av arkitekten Agi Lindgren. Ritningarna baserades i sin tur på ritningsunderlag av stadsingenjören Ivan Björkman.

”Arkitekturen är präglad av sekelskiftets brytning mellan olika arkitekturstilar, klassicism, jugend och nationalromantik”, står det i beskrivningen.

1985 gjordes en tillbyggnad efter ritningar av arkitekten Maciej Górski. I samband med tillbygganden byggdes gården igen vilket ”kraftigt påverkade söderfasaden på den ursprungliga byggnadsdelen.”

Visa mer...

Som vi har berättat tidigare är det byggfirman Glebes som köpte fastigheten av kommunen och som kommer att stå för ombyggnaden.

– Vi förbereder det rätt ordentligt och vi ska överta fastigheten den sjätte augusti är det tänkt. Sedan när det är gjort är det pang på rödbetan och hägna in området och sedan börja, säger Peter Glebe.

Fasader för gamla brandstationen med nya påbyggnaderna.
Foto: Atrio Arkitekter
Fasader för gamla brandstationen med nya påbyggnaderna.

Enligt Peter Glebe blir det inga affärslokaler i nederdelen, däremot kontorslokaler.

– Det är fortfarande i ett embryo men vi hoppas kunna åstadkomma en bra, kreativ miljö i de lokalerna. Men det är det sista som vi gör färdigt eftersom vi börjar med huset och går neråt så blir lägenheterna klara först.

Han säger att det är det ett roligt projekt och att visionen är ett få till ett bra boende.

– Vi gillar sådana byggnader och vi vill skapa en fin boendemiljö och även en speciell kontorsmiljö i de gamla vagnhallarna. Men det går inte bara att rita detta utan när man kommer dit och känner atmosfären i den gamla byggnaden vet man vad man kan göra. Vi har gjort rätt många sådana här ombyggnader och tycker det är rätt roligt så vi hoppas det ska bli bra.