Sjukhuset ger plats för läkarstudenter

Kalmar Artikeln publicerades

Det är nästan två år kvar, men länssjukhusets lokaler byggs just nu om för att passa Kalmars första 20 läkarstudenter. I september bjuds alla in för att lockas att välja den nya studieorten.

Barometern träffar Ingvar Rydén, läkare och koordinator för samarbetet mellan landstinget och Linköpings universitet, som är huvudman för utbildningen. 20 läkarstudenter ska varje termin från och med våren 2019 erbjudas praktik och undervisning i Kalmar. Samtidigt hoppas landstinget stärka länets försörjning av framtida läkare.

– Från 2019 blir vi helt ansvariga för praktiken, och tanken är att studenterna från och med sjätte terminen inte ska behöva åka till Linköping alls, säger Ingvar Rydén.

Det var i maj 2014 som avtalet mellan Linköpings universitet och Kalmar läns landsting skrevs under. Universitetet hade då tilldelats 40 nya platser på läkarutbildningen, och behovet av praktikplatser täcktes med hjälp av sjukhusen på tre nya studieorter: Kalmar, Jönköping och Norrköping.

  Sedan dess har planeringen pågått och nu börjar den ta mer handfasta uttryck. Våningarna 8 och 9 i hus 2, mitt emot förlossningen, ska under 2018 stå klara för de första studenterna.

  Ombyggnaden har redan startat. IT-enheten har flyttat ut och där, med strålande utsikt över Kalmarsund, ska studenterna få föreläsningssalar med ny videoutrustning, eftersom de flesta lärare fortfarande kommer att finnas i Linköping.

  Här ska också finnas salar för enskilda studier, med tillgång till datorer och kurslitteratur.

  Studenterna ska praktisera på alla sjukhusets specialiteter, inom primärvården och psykiatrin.

  – Vi följer kursplanen och det blir först medicin, diagnostik och primärvård, säger Ingvar Rydén.

  – Dessutom blir det teoridagar och enstaka veckor med teori.

  De första läkarstudenter som kan välja Kalmar började sin utbildning på universitetet i Linköping höstterminen 2016. Studenterna kommer alltså till Kalmar efter fem terminers teoretiska studier.

  Av kursens sammanlagt 108 studenter ska 20 placeras i Kalmar för resten av utbildningen.

  – Men de har inte valt än, det sker först under den fjärde terminen, och det är därför som vi, tillsammans med Kalmar kommun, bjuder hit dem i höst, säger Ingvar Rydén.

  På lärarsidan krävs dels tre högre tjänster, lektorer eller professorer från Linköpings universitet, dels tio läkare, som blir både lärare och handledare.

  – De flesta kommer att hämtas bland våra läkare här, några kan komma att rekryteras utifrån. Det finns många intresserade, men inga tjänster är tillsatta, säger Ingvar Rydén.

  Han säger att de flesta av lasarettets läkare tycker att det här är spännande och roligt, men det finns också de som är bekymrade för hur det ska gå.

  – Det handlar mest om att handledning av studenter tar tid, och den finns inte alltid.

  När undervisningen är fullt utbyggd ska Kalmar ha 120 läkarstudenter fördelade på sex terminer.

  Hur blir det med bostäder?

  – Kalmarhem har lovat att deras bostadsgaranti ska gälla även för de här studenterna, säger Ingvar Rydén.

  Kliniskt träningscenter för sjukvårdspersonal ska flytta upp till plan 9.

  – Det ska bli nästan dubbelt så stort, säger Ingvar Rydén och visar Barometern nuvarande lokaler.

  – Här kan all personal träna simulering av allvarliga tillstånd, men hit kan också studenterna gå och öva själva, säger Ingvar Rydén.

  Vad har varit svårast?

  – Det är både roligt att svårt att få till det här stora pusslet av studenter, universitetslärare, sjukhuset, primärvården och psykiatrin, säger Ingvar Rydén.

  – Vi har mest mött entusiasm på alla kliniker, men det är klart att det kommer frågor. Det är diskussioner som vi måste ta.

  Fakta

  120 läkarstudenter i Kalmar vid fullt utbyggd praktik

  Huvudman: Linköpings universitet.

  Samarbetspartner: Kalmar läns landsting, Linnéuniversitetet.

  Nya studieorter: Kalmar, Jönköping, Norrköping.

  Total längd läkarutbildning: 11 terminer.

  Antal terminer i Kalmar: 6.

  Antal antagna studenter per termin: 108.

  Antar praktikplatser i Kalmar: 20 per termin.

  Totalt antal läkarstudenter i Kalmar: 120.

  Start för utbildning i Kalmar: Vårterminen 2019.

  Visa mer...