Segregationen bland skolorna ökar i hela landet

Kalmar Artikeln publicerades

Skillnaderna i resultat mellan olika skolor ökar hela tiden.

Skolverket talar om skolsegregation och en ökad sortering av elever med likvärdig bakgrund.

Enligt Anders Fredriksson, biträdande enhetschef för resultatutvärdering på Skolverket, finns det två tydliga orsaker till att skolorna runt om i Sverige blir mer och mer segregerade. Den ena handlar om boendesegregation, att människor med liknande bakgrund och förhållanden bosätter sig i samma stadsdelar. Den andra handlar om det fria skolvalet.

– Man kan se skillnader mellan grupper när det gäller att använda sig av det fria skolvalet. Socioekonomiskt starka elever med svensk bakgrund väljer privata skolor oftare. De söker sig bort från kommunala skolor där andelen elever med utländsk bakgrund är hög, säger han. Det är oroande att skolsegregationen ökar.

I en rapport från 2015 slår verket till och med fast att integrationen i skolan är en avgörande fråga för Sveriges framtid: ”I skolor där elever med olika socioekonomiska och etniska bakgrunder möts finns möjlighet att skapa gemensamma erfarenheter och etablera nätverk mellan olika grupper i samhället, vilket är avgörande för vårt lands framtid.”

    Av Kalmar kommuns skolor har Kalmarsundsskolan den högsta andelen av nyinvandrade elever. Den kategorin tillhör man under de fyra första åren i Sverige. 27 procent av skolans elever som gick ut 2015 tillhörde den kategorin. På Vasaskolan och Falkenbergsskolan är siffran noll. Tittar man på andel med högutbildade föräldrar är ordningen helt den omvända.