SD ställde fråga om invandring

Thoralf Alfsson (SD) ville att kostnaden för invandrare ska särredovisas i skolan.
Kalmar • Publicerad 1 april 2015