Så blev hälsocentralen i Borgholm ett stort föredöme för alla
Det började med en idé om att med en fast, personlig, läkare, god tillgänglighet och fokus på förebyggande sjukvård så skulle äldre människor slippa att besöka akutsjukvården ofta. Och resultaten talar för sig själva, i dag är Åke Åkessons ”Hemsjukhus” en förebild i hela Sverige för hur bra primärvård ska bedrivas.