Robotar ska göra rent i Malmfjärden

Kalmar Artikeln publicerades
Här är roboten som ska göra jobbet.
Här är roboten som ska göra jobbet.

I decennier har det centrala vattendraget fyllts med slam.

Och i snart tio år har det pratats om att göra något åt saken.

Till våren ska slamsugande robotar börja städa bottnen.

Redan 2010 lovade kommunalrådet Johan Persson att Malmfjärden skulle bli badbar. Efter flera ansökningar beviljades kommunen till slut EU-bidrag för att rena fjärden.

I augusti 2016 berättade Barometern om reningsprojektet, som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, kommunen och företaget Teknikmarknad.

Till våren kan det äntligen börja synas praktiska resultat. I mars eller april ska tre slammsugande robotar placeras ut i fjärden.

  – Vi ska hämta upp 44 000 kubikmeter bottenslam. Och vi kommer att rena en yta motsvarande halva Malmfjärden till att börja med, säger Benny Wennberg, ordförande för serviceförvaltningen.

  Den som passerar kommer att kunna se tre vajerstyrda flottar röra sig sakta över vattenytan. Men under ytan pågår det spännande. Tre robotar dammsuger bottnen, som bland annat innehåller giftiga metaller som bly och koppar.

  Den nya tekniken är mycket mer skonsam och miljövänlig än traditionell muddring. Robotarna river upp betydligt mindre av sjöbotten och därmed undviks att slammet sprids ut i fjärden.

  – Slammet är lite som filmjölk. Det flyter lätt tillbaka, säger Benny Wennberg.

  Stora delar av bottenslammet är förorenat. Men ungefär en tredjedel av massorna bör gå att återanvända till gödning av exempelvis gräsytor eller fotbollsplaner, enligt Benny Wennberg.

  Men att bara rena räcker inte. För att hålla fjärden ren måste man se till att den inte fylls på med nytt slam. I de nya planerna för Fredriksskans finns en dagvattenanläggning som ska minska tillförseln av föroreningar till vattnet.

  – Det handlar om att rädda fjärden från igenväxning. Om man inte skulle göra något skulle det snart att gå att gå från Fredriksskans till Lindö, säger Benny Wennberg.