Både länsstyrelsen och Kalmar läns museum tycker att huset ska q-märkas. Men kommunen har gett rivningslov till ägaren. Planen är att bygga ett trevåningshus med inredd vind i stället, något som kommunen anser "ha en stärkande påverkan på riksintresset för kulturmiljövård".
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant