Primärvård och personal viktigast i Alliansens budget

Kalmar län Artikeln publicerades

Den nära vården och bemanningskrisen inom landstinget. Det är de två huvudprioriteringarna i Allianspartiernas landstingsbudget.

Nu ligger de två huvudalternativen inför landstingsfullmäktiges stora budgetmangling på bordet. De fyra Allianspartiernas budgetförslag innehåller ett 50-tal egna förslag och satsningar och ligger kostnadsmässigt 45 miljoner kronor över den rödgröna budgeten.

Fyra stora förslag är:

Primärvården: Ökat anslag till primärvården, 15 miljoner, ska ge bättre bemanning, lättare för patienter att få fast läkarkontakt och om så önskas längre öppettider.

    Bättre anställningar: Allianspartier vill skjuta till 14 miljoner extra för att bland annat inrätta en trohetsbonus till personal som har lång anställningstid samt använda pengar som i dag används till hyrpersonal till att anställa mer personal och skapa bättre arbetsmiljö.

    Psykiatri: Genom att anslå fyra miljoner kronro extra hoppas oppositionen att kunna öka antalet psykologer, kuratorer och terapeuter inom primärvården. En satsning som ska ge bättre förutsättningar att minska psykiska ohälsan och göra psykiatrin mer lättillgänglig.

    Bedömningsbil: Landstinget ska satsa på minst två så kallade bemanningsambulanser i länet. Ambulanser som ska vara bemannade med en sjuksköterska och som ska avlasta ordinarie ambulanser och akutmottagningarna genom att komma hem till människor, göra enklare vårdinsatser och lotsa dem rätt i vården.

    För att finansiera det 45 miljoner dyrare budgetförslaget så skärps kraven på KLT så att överskottet stiger med 25 miljoner kronor, ortopedisk sjukvård säljs via Oskarshamns sjukhus till övriga landet för fem miljoner och 15 miljoner av aviserade nya statsbidrag öronmärks.