Frågor och svar om Valkompassen: ”Spännande vägledning”

KALMAR Artikeln publicerades
Statsvetaren Tommy Möller och författaren Christer Isaksson.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Statsvetaren Tommy Möller och författaren Christer Isaksson.

Vilket parti är du mest lik? I vår nya valkompass på barometern.se får du svara på 25 påståenden om allt från tiggeriförbud till satsningar på höghastighetståg. Inom några minuter får du ett besked om vilka partier som ligger närmast dina ställningstaganden.

Valkompassen har utformats av två av landets främsta politiska experter: författaren Christer Isaksson och statsvetaren Tommy Möller.

– Vi har konstruerat valkompassen utifrån de politiska frågor som vi tror blir mest gångbara i valrörelsen 2018. Samtidigt måste dessa frågor särskilja partierna. Frågorna ska också balansera så att alla nio deltagande partier får med hjärtefrågor och att inget parti missgynnas, berättar Christer Isaksson.

Arbetet har pågått sedan tidigt hösten 2017. Christer och Tommy har gått igenom material från partierna och riksdagen, företrädare för samtliga partier har medverkat, partisekreterare och stabschefer har involverats och politiker och tjänstemän i partitopparna har fått göra Valkompassen och kommentera denna liksom de enskilda frågorna.

Även om Valkompassen nu lanseras är inte arbetet avslutat. Mycket kan hända under valrörelsen och frågor kan komma att bytas ut. För Christer Isaksson och Tommy Möller handlar det nu om att följa utvecklingen i politiken och i enskilda partier. Partierna kan svänga i enskilda frågor inför valrörelsen och nya intressanta frågor kan tillkomma. Valkompassen 2018 kommer att uppdateras och förnyas kontinuerligt för att hålla samma takt som partierna i valrörelsen.

– Vi har jobbat med valkompasser under två decennier och vi noterar nu ökat intresse på alla håll. Bland användarna och medierna har intresset alltid varit stort. Nu är intresset bland partierna och politikerna större än tidigare. Det har vi märkt under konstruktionsarbetet. Förklaringen är förmodligen att Valkompassen nu är välkänd, men också ett ökat intresse hos partierna att hitta fram till väljarna, inte minst på sociala medier, säger Christer Isaksson.

Hur vet jag att Valkompassen är objektiv och att jag inte manipuleras?

– Valkompassen behandlar samtliga partier på ett likvärdigt sätt. Oavsett om ett parti är litet eller stort inför valrörelsen ska det synas och framträda på exakt samma sätt och i samma omfattning. Språk och fakta är ytterst viktigt. Faktadelarna är neutrala och argument är naturligtvis bannlysta där. Istället presenterar vi de vanligast förekommande politiska argumenten i särskilda avsnitt. Men varken vi konstruktörer eller TT tar ställning i enskilda frågor, påpekar Christer Isaksson.

– Till detta kommer det viktigaste: Valkompassen talar inte om hur någon ska eller bör rösta. Däremot informerar Valkompassen om åt vilket håll användarens åsikter pekar. På så sätt är Valkompassen en spännande vägledning för att leta vidare i det politiska landskapet. Politik handlar oftast om något viktigt, men med Valkompassen har vi också ambitionen att skapa spännande underhållning.

FAKTA

Vanliga frågor om valkompassen

Varför är Fi med?

Feministiskt initiativ finns med främst av två skäl:

- Partiet nådde resultatet 3,12 procent i riksdagsvalet 2014. Resultatet motsvarade närmare 200 000 väljare, men 0,9 procent fattades för att nå representation i riksdagen (4 procent krävs). Samtidigt innebar resultatet en framgång. Eftersom Fi samlade fler än 2,5 procent av samtliga svenska väljare tilldelades partiet statligt partistöd och betalda valsedlar i valet 2018. I pengar motsvarar stödet ungefär två miljoner kronor. Partiet nådde stora lokala framgångar på några platser i landet. I Simrishamn, där Gudrun Schyman bor, blev resultatet 8,6 procent. I Stockholm 4,6 och i Gullspång 4,5 procent.

- I EU-valet i maj 2014 fick Fi 5,3 procent av rösterna. Det innebar att partiet tog plats i Europaparlamentet med en parlamentariker.

Dessa två faktorer – statligt partistöd och medverkan i Europaparlamentet – kan ses som principer för medverkan i Valkompassen. Dessa principer har används tidigare samband med Valkompassen (Piratpartiet 2010).

Vems för- och motargument syns i Valkompassen?

I Argument för respektive Argument emot är vårt primära mål att referera och hänvisa till de mest aktuella argument som framförs i samhällsdebatten med anknytning till det presenterade ställningstagandet. Vår avsikt är inte att i detalj reda ut begreppen. Det finns det helt enkelt inte plats för. Valkompassen tar inte ställning till de presenterade argumentens hållbarhet eller sanningshalt. Det är upp till användaren att avgöra vilka argument som hen bedömer som mest trovärdiga.

Kan man säga att “Valkompassen visar hur du ska rösta”?

Nej, det är att gå för långt. Det är bättre att säga: “Valkompassen pekar på de partier som har samma eller liknande åsikter som du har”, “Valkompassen visar de partier som bör intressera dig”, “Dessa partier står närmast dig enligt Valkompassen”, “Utifrån de svar du har gett Valkompassen står du nära detta/dessa partier”.

De frågor som Valkompassen ställer, och de svar som kommer ut från denna, är bara en del av skälen för att rösta på ett enskilt parti. Det är många saker som avgör vilket parti den enskilde väljer. Det handlar om den enskildes kultur, ekonomi, sociala tillhörighet, förtroende för framträdande politiker med mera.

Hur hanteras användardata?

Valkompassen använder Google Analytics för att mäta hur många som besöker och interagerar med Valkompassen. TT Nyhetsbyrån har valt att anonymisera besökares IP-adresser i Google Analytics och ingen statistik över hur besökare svarat på frågor sparas i Valkompassen.

Visa mer...