Politiskt besked - sjuka ska inte komma i kläm

Kalmar Artikeln publicerades

Sjuka människor ska få sjukpenning. Fungerar inte lagstiftningen måste den omarbetas. Laila Naraghi ger klart besked.

För riksdagsledamot Laila Naraghi (S) är problemet med att sjuka människor nekas sjukpenning inte något nytt.

– Det är flera fackföreningar som lyft problemet med att läkarintyg underkänns. Det är självklart inte bra om människor, sjuka människor, när de behöver hjälp som mest kommer i kläm. Men samtidigt det här är ett exempel på juridikens makt över politiken, lagar tolkas och sedan rättar sig myndigheter efter tolkningen.

– Men gör lagtolkningarna att människor far illa, då måste vi skriva om lagen, säger Laila Naraghi.

    I riksdagens socialförsäkringsutskott sitter Phia Andersson (S), hon har specialstuderat hur sjukförsäkringssystemet funderar.

    – Vi har en grundläggande situation som är svår att förstå. Men det är ju så att en läkare avgör om en person är sjuk eller frisk. Det Försäkringskassan bedömning handlar om är om personen har någon arbetsförmåga kvar i sitt sjukdomstillstånd. Jag förutsätter att båda parter gör korrekta bedömningar, men jag vet att detta orsakar problem för många sjuka. Så ska det naturligtvis inte vara, säger Phia Andersson.

    Vad kan riksdag och regering göra åt problemet?

    – För mig är grunden självklar, sjukförsäkringen ska täcka ett inkomstbortfall vid sjukdom. Nu pågår flera utredningar och vi i utskottet träffar Försäkringskassans ledning regelbundet. Det handlar ju inte enbart om ekonomi utan också om rätten till rehabilitering.

    – Det är inte acceptabelt att en sjuk person kommer i kläm bara för att en läkare tycker en sak och Försäkringskassan en annan. Den lag vi har ska fungera annars får vi se över lagtext och tolkningar, säger Phia Andersson.