Kalmar

På väg mot mer jämställd räddningstjänst

Ungefär var tjugonde brandman är en brandkvinna, visar en undersökning av könsfördelningen inom brandkåren från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Men utvecklingen tycks vara på rätt väg i länet.
Anette Andersson
Kalmar län • Publicerad 1 februari 2018