Överklagar föreläggande

Dödsboet efter en fastighetsägare i Rockneby överklagar länsstyrelsens beslut om föreläggande för att ta bort en byggnad på en fastighet.
Rockneby • Publicerad 1 april 2015