Ny rapport visar – byggen i hamnen kan förvanska riksintresset

Konsultrapporten över hur de planerade byggprojekten kring Ölandshamnen tillsammans påverkar riksintresset för kulturmiljövård är klar. Foppahotellet påverkar i särklass mest. Stordalens hotell, utbyggnaden av Baronen och nya parkeringshuset ger avsevärt mindre effekt. Men sammantaget går det inte längre att uppleva delar av det som är av intresse för riket, enligt rapporten.
Kalmar • Publicerad 28 juli 2021
Foto: LW Fastigheter