Nu ska länets kulturminnen få extra skydd i händelse av krig – länsstyrelsen i uppstartsfas

Att förstöra kulturminnen är en krigsstrategi som använts i tusentals år för att bryta ner det angripna landets befolkning. Nu rustar länsstyrelserna runt om i landet för att skydda de mest kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och fornlämningarna. Gotland är redan klara. Blekinge har kommit en bit. Kalmar län är i uppstartsfasen men vill komma fort fram.
Kalmar län • Publicerad torsdag 12:00 • Uppdaterad torsdag 12:14
Foto: Anders Johansson