Miljonprojekt när Malmfjärden ska muddras

Kalmar Artikeln publicerades

Projektet med att muddra Malmfjärden tar allt fastare form. 30 miljoner kronor från EU och Havs- och vattenmyndigheten ska användas under fyra år.

Här är roboten som ska göra rent i Malmfjärden.
Här är roboten som ska göra rent i Malmfjärden.

Någon gång runt månadsskiftet april/maj ska muddringen av Malmfjärden sätta i gång. Sammanlagt ska 40 000 kubikmeter bottenslam tas upp, avvattnas och renas från tungmetaller och annat.

Kommunen samarbetar med professor William Hogland vid Linnéuniversitetet i det stora projektet, som ska rena Malmfjärden, men inte göra den badbar.

– Nja, där taggar vi ner lite från tidigare löften, säger Benny Wennberg, förvaltningschef på servicekontoret.

– Men gör vi inget kan man snart inte simma där ens vid Ironman, säger han.

Det är västra delen av Malmfjärden, mot Fredriksskans, som ska muddras, och slammet ska försiktigt sugas upp med hjälp av robotar. Slammet ska sedan avvattnas i stora containrar på andra sidan Ängöleden, och därefter ska man se vilka ämnen, till exempel tungmetaller, som kan utvinnas och användas.