Kalmar

Mer samordning krävs för ungas hälsa

Det behövs mer samverkan för att nå de unga som mår psykiskt dåligt. Det menar kommunens revisorer som granskat verksamheterna.
Kalmar • Publicerad 2 oktober 2016