Mer praktik ett sätt att möta lärarkrisen

Kalmar Artikeln publicerades
Lärarstudenter trivdes bra på Funkabo. Från vänster Viktor Kvistenberg, Joakim Elmqvist, Lena Hallengren (S), Lasse Johansson (S), Ylva Hällblad (S), Camilla Strandberg och Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.
Foto:Mats Holmertz
Lärarstudenter trivdes bra på Funkabo. Från vänster Viktor Kvistenberg, Joakim Elmqvist, Lena Hallengren (S), Lasse Johansson (S), Ylva Hällblad (S), Camilla Strandberg och Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Hur ska kommunerna få utbildade lärare att stanna kvar i yrket och hur ska fler studenter lockas att välja läraryrket?

Linnéuniversitetets satsning på mer praktik kan vara ett svar.

Det fick Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, veta när hon träffade lärarstudenterna Viktor Kvistenberg och Joakim Elmqvist på Funkaboskolan.

Socialdemokraterna i Kalmar län hade bjudit in ministern till Kalmar och besöket på Funkabo var en del av programmet. Rubriken för dagen var lärarförsörjning, alltså hur kommunerna ska möta den stora bristen på utbildade lärare som råder runt om i landet.

Lärarstudenterna berättade om den så kallade verksamhetsintegrerade praktiken, som går ut på att de befinner sig på skolan två dagar i veckan under en hel termin.

  – Jag tycker att jag lär mig mycket mer här än på universitetet, sade Joakim Elmqvist.

  – Ja, nu är man bättre förberedd och vet vad det handlar om att vara lärare, sade Viktor Kvistenberg.

  Minister Helene Hellmark Knutsson hade många frågor, och tillsammans med handledarna Eva Klamkin och Camilla Strandberg försökte de blivande mellanstadielärarna förklara fördelarna med praktikupplägget, som Linnéuniversitetet hittills är ensamt om.

  Grundtanken i den verksamhetsintegrerade profilen är att rusta studenterna bättre för ett kommande yrkesliv genom fördubblad praktiktid. Fyra skolor ingår i satsningen, som startade 2013.

  Vad skulle kunna bli bättre, undrade Helene Hellmark Knutsson.

  – Handledningen har inte varit bra på alla skolor, men den funkar jättebra här på Funkabo, svarade Viktor Kvistenberg.

  Samtidigt efterlyste hans handledare Eva Klamkin mer tid för just handledning, eftersom arbetsuppgiften läggs ovanpå det andra lärarjobbet.

  – Det är lätt att känna sig lite stressad, sade hon.

  Tidigare under dagen ledde Helene Hellmark Knutsson ett så kallat dialogseminarium kring lärarförsörjningen med ett 40-tal inbjudna från sydöstra Sverige. Det var politiker, kommunala tjänstemän, fackliga representanter och folk från universitet och högskolor, bland annat Linnéuniversitetet.

  Ministern redogjorde för regeringens satsningar, som ökat antal utbildningsplatser och kraftigt ökade anslag för höjda lärarlöner.

  – Den extremt sammanpressade lönestrukturen som vi tidigare hade gjorde att lärarna halkade efter i löneutvecklingen jämfört med andra akademiker, sade Helene Hellmark Knutsson.

  – Nu har Lärarlyftet på tre miljarder gjort att 65 000 lärare fått 2 600 kronor mer i månaden, och den nya snittlönen för lärare ligger nu på 35 500 kronor, sade hon.

  Företrädare för länets kommuner berättade om satsningar och problem, och en fråga som förenade företrädarna från norra länet var behovet av lokalt förlagd lärarutbildning.

  – Vi har många som vill studera utan att tvingas flytta eller pendla. Vad är problemet? undrade en företrädare för Västerviks kommun, och fick medhåll från både Hultsfred och Oskarshamn.