Mattias Adolfson (S): ”Välkomnar att åklagaren går till botten med det här”

Förundersökningen om huruvida samhällsbyggnadsnämndens politiker i majoritet begått tjänstefel eller ej i samband med ett 20-tal bygglovsbeslut, ska öppnas igen. Mattias Adolfson (S), som var ordförande när en del av de anmälda bygglovsbesluten fattades, menar att besluten är riktiga men välkomnar en grundlig prövning.
Kalmar • Publicerad 10 mars 2021